Foto: Lina Karlsson- Vi är bra på att organisera oss, säger Deograsia Vuluwa, från facket för hotell- och hushållsanställda i Tanzania.

Medlem organiserade 700 hushållsanställda – på ett år

Det har gått nio år sedan konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter antogs av FN-organet ILO. Ett stort steg framåt, men än kvarstår mycket jobb för att förbättra yrkeskårens ställning och arbetsvillkor. Och hushållsanställda möter utmaningarna med enad röst.
- Vi är bra på att organisera oss, säger Deograsia Vuluwa, från facket för hotell- och hushållsanställda i Tanzania.

Det finns minst 67 miljoner hushållsanställda i världen. Majoriteten, cirka 80 procent, utgörs av flickor och kvinnor. Många av dem är migrantarbetare, och hushållsanställda hör till en av de mest utsatta grupperna i arbetslivet.

– Låga löner, långa arbetsdagar och diskriminering är några av de svårigheter som hushållsanställda ställs inför. Och blir du gravid förlorar du oftast jobbet, säger Deograsia Vuluwa som arbetar på facket för hotell- och hushållsanställda i Tanzania (CHODAWU) och är programhandläggare för International Domestic Workers Federation (IDFW) Afrika.

IDWF bildades 2006 (då som ett nätverk, 2013 blev det en federation) med målet att organisera hushållsanställda -  och tillsammans jobba för att få FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO, att anta konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter. 2011 röstades konventionen igenom, och medlemmarna i IDWF spelade en stor roll i att den skulle bli verklighet.

– Det vi vann 2011 var vägen till vår frihet. Låt oss fortsätta att kämpa och kampanja för våra rättigheter, har Myrtle Witbooi, ordförande för IDWF, sagt om betydelsen av antagandet.

Konventionen, som jämställer hushållsanställda med andra yrkesgrupper, innebär bland annat rätten till reglerad arbetstid, socialförsäkringar och att organisera sig i fackföreningar och kollektivt förhandla. Den innehåller också skydd för migrerade hushållsanställda.

Det globala facket IULs regionala kvinnoprojekt – som drivs tillsammans med Kommunal, HRF och Livs - stödjer de hushållsanställdas rättigheter och har ett mycket nära samarbete med IDWF. Bland annat genomför facken kampanjer för att konvention 189 ska ratificeras.

Idag har totalt 29 länder skrivit under konventionen. Men det innebär också att det fortfarande finns många stater kvar. Tanzania, där Deograsia Vuluwa är baserad, är en av dem:

Bara fyra afrikanska länder har ratificerat konventionen. 2020 är det val i Tanzania och vi kommer att jobba extra hårt för att sätta press på regeringen att skriva under.

 Och rösterna bakom slagorden är många.

Att hushållsanställda är bra på att organisera sig – trots att de för det mesta arbetar isolerade i människors privata hem - råder det inget tvivel om. Under åren har yrkeskåren använt innoativa metoder för att få nya medlemmar att ansluta sig.

– I år rekryterade en av våra medlemmar 700 hushållsanställda helt på egen hand. Hon går till områden där hushållsanställda bor tidigt på morgonen, delar ut flyers och svarar på frågor. På så sätt hinner hon prata med de hushållsanställda om deras rättigheter medan de är påväg till arbetet, säger hon.

När nya medlemmar rekryteras handlar det först och främst om att erbjuda utbildning och workshops, menar Deograsia Vuluwa. Bland annat om vilka rättigheter de har genom ILOs konventioner och genom arbetslagstiftning.

–  Sedan börjar många av dem på egen hand att rekrytera fler medlemmar. Vi är bra på att organisera oss.
 

Text och bild: Lina Karlsson
 

Fakta/International Domestic Workers Federation

IDWF jobbar för att bygga en stark, demokratisk och global organisation för att skydda och stärka hushållsanställdas rättigheter världen över. De har 71 medlemsförbund från 55 länder. De flesta är organiserade i fackföreningar, men många är också medlemmar i föreningar, nätverk och arbetarkooperativ. IDWF har fått flera utmärkelser för sitt arbete. Bland annat Human Rights Award 2013 från The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations och Silver Rose Awards av nätverket Solidar 2015.

Fakta/ILO konvention 189

Konventionen erkänner hushållsanställda som arbetstagare, och garanterar därmed yrkeskåren samma grundläggande rättigheter som andra anställda. Den antogs av FN-organet för arbetslivsfrågor, ILO, år 2011, och sedan dess har 29 länder ratificerat den (snart 30 - Mexiko har nyligen skrivit under). Sverige ratificerade konventionen i november 2018.

Fler artiklar på temat:

Riksdagen ratificerar ILOs konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Från hembiträde till hushållsanställd

Tiden efter ratificeringen – en utmaning

"Det gäller att sätta press på länderna”

”Jag vet att jag har rättigheter”

IDWF vinner pris för global organisering

"Vi vann vägen till vår frihet”