Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter och material

Här kan du ladda ned material och rapporter om Union to Unions verksamhet, det fackliga utvecklingssamarbetet och internationella utvecklingsfrågor.

verksamhetsberättelse 2023

Varje dag bidrar vårt arbete till att göra världen bättre för arbetstagare i 64 länder. Bakom statistiken finns människor som lever i fattigdom och förtryck som har fått det bättre. I vår verksamhetsberättelse kan du läsa om vad vårt arbete bidrog till 2023.

Union to Unions strategi för 2022 - 2027.

Union to Unions strategi för 2022–2027 pekar ut de övergripande riktlinjerna och prioriteringarna för organisationens verksamhet. Strategin har tagits fram genom en deltagande process med den svenska fackföreningsrörelsen under 2021. Strategin ska operationaliseras i årliga verksamhetsplaner och följas upp genom Union to Unions verksamhetsrapporter.

Dokument

Union to Union Strategy 2022 - 2027

The Union to Union strategy for 2022–2027 sets out the overall direction and priorities for the organisation’s activities. The strategy guides the development of annual operational plans and will be accounted for in Union to Union’s annual reports.

Dokument
220404_strategy_eng_webb.pdf (pdf, 564.02 KB)

Annual Report 2022

This 2022 Annual Report provides an overview of Union to Unions main activities and operational results. 
Download the annual report to learn more about international trade union development cooperation, Union to Union and our network of partners.

Dokument

Facklig styrka i kristid

Kriser drabbar de redan mest utsatta allra hårdast. Kriser synliggör också styrkan i facklig organisering.

I denna skrift berättar fackligt aktiva i låg- och medelinkomstländer om sina livsviktiga insatser under covid-19-pandemin, hur de räddat jobb och ordnat fram skyddsutrustning, när beslutsfattare svikit folket.

Vägen till ett bättre arbetsliv

Det internationella fackliga arbetet handlar lika mycket om internationell solidaritet som att försvara arbetsförhållanden här hemma. Därför är det viktigt att engagera sig i vad som händer i världen. Men det är lättare att förstå vad som händer i världen idag när vi känner vår egen historia.

Vägen till ett bättre arbetsliv är en skrift utgiven av Union to Union om den svenska fackföreningsrörelsens historia i Sverige och i världen.

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

I skriften Mänskliga rättigheter i arbetslivet - Om ILO och internationell arbetsrätt får du en presentation av FN:s organ för arbetslivsfrågor – International Labour Organization (ILO) – och ILO:s åtta kärnkonventioner.

Facket gör världen bättre

Som medlem i ett svenskt fackförbund bidrar du till att stärka den fackliga organiseringen i länder där de mänskliga rättigheterna i arbetslivet fortfarande inte är en självklarhet. I broschyren lyfts bland annat exempel från det fackliga utvecklingssamarbetet. Den innehåller också fördjupande avsnitt om det globala fackliga nätverket, globaliseringens utmaningar och ger tips på hur du kan engagera dig för bättre arbetsvillkor i världen.

Guide för rättvis handel

Denna skrift tar upp hur vi som medborgare, fackförbundsaktiva och konsumenter kan agera för att bidra till rättvis handel och att de globala målen uppfylls. På ett lättbegripligt sätt tar den upp hur internationella regelverk, hållbart företagande och globala ramavtal fungerar. Genom verkliga exempel beskrivs hur vi kan påverka som enskilda personer och tillsammans med andra, genom schyst konsumtion, upphandling, påverkan och engagemang. Utmärkt material för utbildning, studiecirklar och egen fortbildning.

Verksamhetsberättelse 2020

I verksamhetsberättelsen för 2020 kan du läsa om det fackliga, internationella, utvecklingssamarbetet och de resultat som det skapar. Facken arbetar globalt för trygga och schysta arbetsvillkor, ökad demokrati, hållbarhet och jämställdhet. Beställ eller ladda ner verksamhetsberättelsen här.

The road to decent work

Strong trade unions, social dialogue and collective bargaining are three essential components if people are going to be able to get out of poverty. This was the case in Sweden, and it is currently the case in many other countries around the world. Global competition puts pressure on working conditions and pay rates everywhere. This is why global union cooperation is just as much about international solidarity as it is about defending working conditions at home.

Dokument
The Road To Decent Work (pdf, 1.97 MB)

Öppna starka och fria

Runtom i världen utestängs homo- bi- trans-och queerpersoner (hbtq) från arbetsmarknaden bara för att de inte upplevs följa normen. Svensk och internationell fackföreningsrörelse måste agera mer mot att hbtq-personer diskrimineras.

I den här skriften berättar vi mer om vad några av de globala facken gör i sin verksamhet för att stärka hbtq-rättigheter. Vi hoppas också kunna inspirera flera fack och andra organisationer när de tar sitt nästa steg för en bra arbetsmiljö för alla.

Dokument
Dokument

In English: Open strong and free

Lesbian, gay, bisexual and transgender people (LGBT) all over the world are excluded from the labour market due to being perceived as deviating from the norm. Swedish and international trade unions must do more to consolidate their efforts against the discrimination of LGBT people. By gaining knowledge and expertise, and by developing existing tools, we will be able to stand up for human rights in the workplace. The purpose of this publication is to disseminate information on measures that some global trade unions are taking in order protect LGBT rights.

Dokument
Open Strong and Free LGBT (pdf, 3.52 MB)

Fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien

Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter - ett underifrånperspektiv.

Kort broschyr för nedladdning och beställning om fackföreningsrörelsen i Central- och Östeuropa samt Centralasien.

Den globala fackföreningsrörelsen

Den här skriften handlar om den globala fackföreningsrörelsen – som är världens största folkrörelse. Ingen annan global rörelse har lika många enskilda medlemmar. Goda förutsättningar för att det globala facket ska växa är industrialisering, urbanisering, stora arbetsplatser, demokratisering och ett bättre skydd av fackliga rättigheter.

In english and french: Men as agents of change for gender equality

The study has examined whether there are unions within Union to Union’s network which engage men in changing stereotypical male behavior, which can be obstacles to gender equality, as a strategy to promote gender equality within the unions, among unions affiliates, at workplaces, or/and in society in general.


Les hommes, agents du changement pour l'egalité des genres

Dokument
Male Champions (English) (pdf, 1.2 MB)
Dokument
Male Champions (French) (pdf, 1.16 MB)

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd

I juni 2011 antogs ILO:s konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter – ett historiskt arbetsrättsligt beslut som påverkar minst 50-100 miljoner människor i världen. Men erkännandet skedde inte över en natt. I den här skriften berättar drivande personer om vägen från hembiträde till erkänd hushållsanställd och hur de organiserat sig - och om framtida utmaningar.

De globala målen för hållbar utveckling och internationellt fackligt arbete

Agenda 2030 innehåller 17 mätbara mål – de så kallade globala målen för hållbar utveckling. Fram till år 2030 ska alla världens FN-länder bidra till att detta blir verklighet, både genom sin inrikes- och utrikespolitik.

Alla 17 mål är lika viktiga, men olika aktörer arbetar olika mycket med olika mål. Denna flyer presenterar de mål som är mest prioriterade inom fackföreningsrörelsen och hur det internationella fackliga arbetet bidrar till dess genomförande.

Dokument
Broschyr Agenda 2030 (pdf, 1.22 MB)

Rapport: Stop gender-based violence at work - the struggle of global unions

Mer än en tredjedel av världens kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld, enligt statistik från världshälsoorganisationen WHO. Många av dem blir utsatta på sin arbetsplats. Union to Unions rapport visar hur facken arbetar globalt för att både öka kunskapen om och bekämpa de utbredda problemen. Det handlar bland annat om utbildning och informationskampanjer, liksom olika utfästelser om förbundens uppmanas att anta.

Dokument

Annual report 2018: Building democracy together

(eng) Do you want to know more about how the international trade union cooperation has made a difference the last year? Then read the Union to Union annual report 2018. With examples from the trade unions’ cooperation around the world, we show how the support makes a difference.

(sv) Vill du veta mer om hur ditt fackliga medlemskap gjort skillnad i världen senaste året? Då ska du läsa Union to Unions verksamhetsberättelse 2018. Med exempel från fackens samarbeten runt om i världen, visar vi hur stödet gör skillnad. Rapporten finns endast på engelska.

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.