2015-06-17

Från hembiträde till hushållsanställd

De utgörs av minst 53 miljoner och arbetar ofta under hårda villkor. Vägen mot erkännande för hushållsanställda är fortfarande lång. Men yrkeskåren har organiserat sig och vunnit mark och vuxit i styrka.
– Hushållsanställda talar för sig själva nu, säger Elizabeth Tang.

Det var för fyra år sedan, 2011, som FN-organet ILO antog konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter. En stor seger för yrkeskåren, som genom innovativa metoder organiserat sig världen över.

– Idag har 20 länder ratificerat ILO:s konvention 189. Hushållsanställda talar för sig själva nu, vi har ett större erkännande.

Det sa Elizabeth Tang, generalsekreterare för International Domestic Worker’s Federation (IDWF), på det seminarium som hölls av Union to Union, Kommunal och Olof Palmes Internationella Center den 16 juni – som också är världsdagen för hushållsanställda och årsdagen av ILO konventionens antagande.

Enligt FN-organet ILO finns minst 53 miljoner är hushållsanställda i världen, varav 83 procent är kvinnor. Hälften utgörs också av migranter. Och yrkeskåren är utsatt: bland annat jobbar 45 procent alla dagar året runt, utan någon veckovila.

En nyckelfråga är att hushållsanställda behöver bli erkända som arbetstagare, såväl inom fackföreningsvärlden som i samhället, anser Tang, som menar att skälet bakom motståndet har varit tydligt.

– Vi är fattiga, kvinnor och jobbar inom den informella sektorn.

Men det går framåt, sakta men säkert. Vicky Kanyoka, regional samordnare för IDWF i Afrika, berättade bland annat att fackförbunden för hushållsanställda i Afrika vuxit från nio till 18 sedan 2009.

Trots att hushållsanställda har lyckats nå flera viktiga resultat, är utmaningarna för yrkeskåren fortfarande många, enligt Elizabeth Tang.

– En stor del är ännu inte organiserade och migrantarbetare är osynliggjorda. Vissa regeringar vill heller inte ratificera konventionen.

Ett av de länder som inte har ratificerat ILO:s konvention 189 är Sverige. Frågan diskuterades under det panelsamtal som avslutade seminariet.

– Sverige avser att ratificera konventionen, men menar att det finns juridiska teknikaliteter som måste lösas först, medan vi tycker det kan göras efteråt, sade bland annat Oscar Ernerot, LO:s representant i ILO.

Annelie Nordström, ordförande Kommunal, lyfte också frågan när hon inledningstalade under seminariet.

– En svensk ratificering är viktig för att säkerställa att hushållsarbetare i Sverige får bra arbetsvillkor och ett bättre liv, men behövs också för att Sverige ska sända en viktig signal till omvärlden om att vi står upp för alla världens hushållsarbetare, sa hon.

Se hela seminariet på vår youtubekanal