Hoppa till huvudinnehåll

Materialsida för partners

Här hittar du som samarbetspartner den information du behöver till de olika delarna av projekthanteringen samt information om vår visselblåsarfunktion. Här samlar vi aktuella blanketter för att ansöka om och rapportera utvecklingsprojekt.

Bild
""

Rapportering av utvecklingsprojekt och program 2024

Halvårsrapporten för 2024 ska vara inne senast 15 augusti 2024. Rapporten skickas till ansvarig handläggare på Union to Union.

Ladda ner rapporteringsmallen här:

Bild
En bild på byggarbetare som lastar tegelstenar

Rekvisition

Dokument
Request for funds 2024 (xls, 76.5 KB)
Bild
Bild från samarbetsprojekt för arkitekter i Kenya

Övrigt

Avtal med tredje part

Organisationsbedömning av finansiell och administrativ kapacitet efterföljande led

Innan avtal om överföring av medel ingås är det obligatoriskt att göra en ekonomisk och administrativ bedömning av de partner som ska ta emot medlen. Union to Union bedömer sina avtalspartner (globala fack och svenska förbund). Det är dessa partners ansvar att i sin tur genomföra en bedömning på efterföljande nivåer om medel förs vidare. Denna mall har tagits fram för att hjälpa våra partnerorganisationer att göra detta.  Den kan användas som den är eller så kan frågorna i den integreras i partnernas egna mallar. I regel måste alla frågor i mallen tas upp i bedömningen.

Lokala avtal

Om projektet innebär att fler parter än Union to Unions avtalsparter är inblandade, t.ex. genom att vara medgenomförande, eller genom att medel betalas vidare till lokala/nationella fack, ska Union to Unions avtalspart i sin tur upprätta avtal med dessa. Avtalet ska spegla de krav och regler som finns i Union to Unions avtal och som grundar sig på Sidas krav på styrning och kontroll. Även om inga pengar ska betalas vidare, kan det vara bra att upprätta ett avtal för att alla parter ska ta ansvar för genomförandet av projektet.

Dokument
Dokument
Dokument
Guideline for Agreement 2023 (pdf, 490.25 KB)
Bild

Övrigt

Införskaffande av utrustning med projektmedel

I de fall lokal partner har införskaffat utrustning med projektmedel gäller följande:

In accordance with the requirements of Union to Union, if equipment with lasting value is acquired with project funds, the ownership of the equipment must formally be transferred to the projects local partner within the project’s agreement period, if not used in subsequent project with the approval of Union to Union. If the value of the equipment exceeds 5000 Euros, a copy of the transfer of ownership must be included to the project’s final financial report. If the value of the equipment is less than 5000 Euros a copy of the transfer of ownership does not need to be sent to Union to Union but be kept in the project records for control and audit purposes.

Dokument
Bild
En stoppskylt i Tunisiens huvudstad Tunis

Anti-korruptionsarbete

För att anmäla misstänkt korruption eller andra oegentligheter kan du använda vår visselblåsarfunktion

Dokument
Dokument
Dokument
Bild

Verktyg för utvecklingsprojekt

Här hittar du riktlinjer och policyer för utvecklingssamarbetet. 

Finansiell och administrativ organisationsbedömning

Riktlinjer för organisationsbedömning (kommer inom kort).

Tematiska analyser

I ansökan för projekt som genomförs ska det anges, på både program- och projektnivå, vilka analyser som genomförts inom nedanstående områden: Jämställdhet, konflikt, fattigdom, miljö och klimat, rättighetsperspektiv.

Dokument

Använd gärna även Sidas material Metoder-och-material

Riktlinjer för projektutvärdering

Använd gärna följande mallar för Sida finansierade projekt:

Dokument
Dokument

 Anti-korruption

Dokument
Dokument
Anti-korruptionspolicy (pdf, 685.81 KB)

Reference material Application:

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.