Global Rights Index 2021

Årets Global Rights Index rapport visar att våra mänskliga rättigheter på jobbet kränks och att människor mördas och utsätts för våld runt om i världen när de arbetar för schysta arbetsvillkor och bra arbetsmiljö för sig själva och sina kollegor. 

Global Rights Index 2021

Årets Global Rights Index rapport visar att våra mänskliga rättigheter på jobbet kränks och att människor mördas och utsätts för våld runt om i världen när de arbetar för schysta arbetsvillkor och bra arbetsmiljö för sig själva och sina kollegor. 

#facketgörskillnad

Hållbarhet och schysta jobb i en föränderlig värld

Facket gör skillnad, varje dag, i hela världen. Men vad innebär egentligen fackligt utvecklingssamarbete och varför behövs det?

I Union to Unions verksamhetsberättelse hittar du svaren - och mycket mer!

#facketgörskillnad

Hållbarhet och schysta jobb i en föränderlig värld

Facket gör skillnad, varje dag, i hela världen. Men vad innebär egentligen fackligt utvecklingssamarbete och varför behövs det?

I Union to Unions verksamhetsberättelse hittar du svaren - och mycket mer!

Rättigheter i fokus

Vad gör Union to Union?

Union to Union är LO, TCO och Sacos biståndsorganisation. Tillsammans arbetar vi globalt för facklig utveckling, kunskap och demokrati.

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter.

Rättigheter i fokus

Vad gör Union to Union?

Union to Union är LO, TCO och Sacos biståndsorganisation. Tillsammans arbetar vi globalt för facklig utveckling, kunskap och demokrati.

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter.

Vad är Just transition?

Just transition: en rättvis klimatomställning

En rättvis klimatomställning innebär åtgärder för att säkra arbetstagares rättigheter och anständiga arbeten när industrier och arbetsmarknader ställer om och blir miljömässigt hållbara.

Men hur fungerar det?

Vad är Just transition?

Just transition: en rättvis klimatomställning

En rättvis klimatomställning innebär åtgärder för att säkra arbetstagares rättigheter och anständiga arbeten när industrier och arbetsmarknader ställer om och blir miljömässigt hållbara.

Men hur fungerar det?

Union to Union verkar för att stärka facklig verksamhet globalt

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

"Vi såg det som livsnödvändigt att organisera oss"

Grundlagen i Peru garanterar organisationsfrihet och ger anställda i offentlig och privat sektor rätt att förhandla kollektivt och att strejka. Trots detta är det vanligt med kränkningar av de fackliga rättigheterna.

"Vi såg det som livsnödvändigt att organisera oss"

Grundlagen i Peru garanterar organisationsfrihet och ger anställda i offentlig och privat sektor rätt att förhandla kollektivt och att strejka. Trots detta är det vanligt med kränkningar av de fackliga rättigheterna.

”Det finns stor potential för barnmorskorna i Ghana”

Barnmorskor spelar en livsviktig roll under graviditet och förlossning, men deras arbete stannar inte där. Barnmorskor är viktiga aktörer inom områden som sexualrådgivning, jämställdhet och våld i hemmet.

”Det finns stor potential för barnmorskorna i Ghana”

Barnmorskor spelar en livsviktig roll under graviditet och förlossning, men deras arbete stannar inte där. Barnmorskor är viktiga aktörer inom områden som sexualrådgivning, jämställdhet och våld i hemmet.

Kris eller inte – jämställdhetsarbetet tar inte paus

Flexibla arbetstider för arbetstagare och fler kvinnliga förtroendevalda inom facket. Arbetet för jämställdhet både i samhället och inom facket pågår för fullt i Nordafrika och Mellanöstern.

Kris eller inte – jämställdhetsarbetet tar inte paus

Flexibla arbetstider för arbetstagare och fler kvinnliga förtroendevalda inom facket. Arbetet för jämställdhet både i samhället och inom facket pågår för fullt i Nordafrika och Mellanöstern.

Medlem organiserade 700 hushållsanställda – på ett år

Det har gått nio år sedan konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter antogs av FN-organet ILO. Ett stort steg framåt, men än kvarstår mycket jobb för att förbättra yrkeskårens ställning och arbetsvillkor.

Medlem organiserade 700 hushållsanställda – på ett år

Det har gått nio år sedan konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter antogs av FN-organet ILO. Ett stort steg framåt, men än kvarstår mycket jobb för att förbättra yrkeskårens ställning och arbetsvillkor.

Håll dig uppdaterad

Bli gratis prenumerant på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.