Mats WingborgUtan offentligfinansierad barnomsorg bygger europeiska kvinnors utträde på arbetsmarknaden på att andra, lågbetalda kvinnor sköter hem och barn.
2011-11-18

ILO-konvention viktig delseger för hushållsanställda

I somras antog ILO en konvention som jämställer världens hushållsanställda med andra yrkesgrupper. Genom konvention 189 erkänns deras status som arbetare bland andra, som ska omfattas av samma grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter.

Om vägen mot denna viktiga framgång berättade Barbro Budin på det seminarium som LO-TCO Biståndsnämnd anordnade på Mänskliga rättighetsdagarna i Kulturhuset, Stockholm, 17-18 november. Barbro Budin arbetar på den globala fackliga organisationen IUF, som samlar hushållsanställdas organisationer över hela världen. IUF har haft en drivande roll i arbetet mot den nya konventionen.

Med i panelen fanns också postdoktor Andrea Spehar, som skrivit rapporten Women's labour migration in the context of globalisation. Hon berättade att det idag är fler kvinnor än män som migrerar till Europa. Orsaken är den stora efterfrågan på deras arbete i hushållssektorn, i länder som Storbritannien, Tyskland, Schweiz och hela Sydeuropa.

De europeiska kvinnorna utbildar sig och vill arbeta. När det inte finns offentligfinansierad barnomsorg bygger deras utträde på arbetsmarknaden på att andra, lågbetalda kvinnor sköter hem och barn.
- De som jobbar i gamla kvinnoyrken med låg status är helt bortglömda, sade Andrea Spehar. Kvinnorörelsen diskuterar inte alls det pris de hushållsanställda tvingas betala, men facket gör en del.

Men även inom fackföreningarna har det varit en kamp att övertyga manliga representanter om att det var dags att lyfta fram det osynliggjorda kvinnoarbetet i hushållssektorn. Det framskymtar i Barbro Budins berättelse. 2008 samlade IUF hushållsanställda från gräsrotsorganisationer i hela världen till en konferens i Amsterdam. Vilka frågor vill ni att vi driver? Det var frågan från Barbro och hennes kollegor.

- De ville inte att andra talade för dem, utan få göra sina egna röster hörda, berättade Barbro Budin. De ville ha ett internationellt nätverk, erkännas som arbetstagare och ha en ILO-konvention om sina arbetsvillkor.

Detta internationella nätverk av kvinnor som själva arbetade i hushåll konsulterades sedan när konventionstexten togs fram av Actraw, byrån för arbetstagares aktiviteter inom ILO. En första diskussion på ILO.s konferens hölls 2009. Året därpå utarbetades den nya konventionen som antogs 2011. Nätverket var närvarande på ILO.s konferens för att driva sin sak.

- Vi har aldrig sett så många kvinnliga och riktiga arbetare på ILO-konferensen som då, berättade Barbro Budin.

När konventionen antogs var det helt oväntat och en stor seger, menade Barbro Budin. USA:s regering försvarade de hushållsanställdas rättigheter liksom många regeringar i migrantarbetares ursprungsländer. EU utgjorde en besvikelse eftersom unionen gjorde sitt bästa för att urvattna migrantarbetarnas rättigheter. Tillsammans med 16 andra arbetsgivare i världen röstade svenska arbetsgivardelegationen dessutom nej till konventionen. Men nu finns den och kommer förhoppningsvis att ratificeras och följas av många stater.

”Nu är vi fria, inte slavar mer. De hushållsanställdas röster kan inte tystas", skriver Myrtle Witbooi, ordförande för IUL:s nätverk och själv hushållsanställd.

LO i Sverige representerades i panelen av Ellen Nygren. Hon menade att LO inte har möjlighet att övervaka situationen för direktanställda i svenska hushåll.

- En fackförening är en sammanslutning av dem som arbetar tillsammans och ingen myndighet. Därför kan facket inte sköta övervakning av alla arbetsplatser, sade hon. 

Om världens största yrkeskår

  • Enligt FN-organet ILO finns det idag minst 100 miljoner hushållsanställda. De arbetar som hembiträden, barnflickor eller trädgårdsmästare.
  • En överväldigande majoritet är kvinnor och flickor.
  • De ses ofta inte som anställda av sina arbetsgivare, vilket banar vägen för arbete dygnet runt, kränkningar, barnarbete och tvångsarbete.
  • Många är migranter eller tillhör etniska minoriteter
  • Exploateringen är ofta extrem.