Om oss

Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vår verksamhet grundar sig i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO:s Decent Work-agenda. Dessa utgör, tillsammans med ILO:s kärnkonventioner, prioriterade globala mål inom Agenda 2030 och Global Deal, grunden för det fackliga utvecklingssamarbetet.

Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i lika många länder. Vi arbetar också med kommunikationsverksamhet i Sverige, för att öka kunskapen om fackligt internationellt utvecklingssamarbete, och påverkar för global rättvisa genom kampanjer, rapporter och möten med beslutsfattare.

Vi arbetar med ett internationellt nätverk av bestående av de svenska fackförbundens internationella samarbetsorganisationer – de globala facken och världsfacket ITUC.

Union to Union har funnits sedan 1977 och är en av Sidas ramorganisationer. Verksamheten finansieras genom anslag från Sida samt med medel från den svenska fackföreningsrörelsen. Vi har ansvaret för ansökningar och redovisningar till Sida. De svenska fackförbunden är ansvariga för de enskilda projekten.

Vi har ett kansli med 21 anställda i Stockholm. Verksamheten leds i sin tur av en styrelse, och föreningsstämman är Union to Unions högsta beslutande organ. Vi är en miljö- och hbtq-certifierad organisation som arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor och normkritik.