Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Demonstrationer i Perus huvudstad. En kvinna talar i megafon.
Foto: UNI Global Union

Om oss

Union to Union är LO, TCO och Sacos – samt deras medlemsförbunds – gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete.

Vi arbetar för att skapa starka demokratiska fackförbund och fler anständiga jobb. Det gör vi i form av ekonomiskt stöd till projekt med arbetstagarorganisationer och demokratiska fackföreningar som står upp för arbetstagares rättigheter. Vårt arbete bidrar till fattigdomsbekämpning och demokrati genom rätten att organisera sig och förhandla kollektivt för bättre ekonomiska och arbetsrelaterade villkor. Vi arbetar även med påverkan för att bidra till en mer rättvis och jämställd värld.

Vår verksamhet grundar sig i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO:s Decent Work-agenda. Dessa utgör, tillsammans med ILO:s kärnkonventioner, Agenda 2030 och Global Deal, grunden för det fackliga utvecklingssamarbetet.

Vår vision

Union to Unions vision är en värld där fackliga och andra mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras, skyddas och säkerställs. Här har alla arbetstagare möjlighet att organisera sig för att förbättra sin situation med övertygelsen om att agera tillsammans är bättre än att agera enskilt. Här råder jämställdhet, solidaritet, demokrati och en hållbar utveckling utan fattigdom eller diskriminering.

Bild
""

Lediga jobb

Letar du jobb eller praktikplatser? Vi lägger ut annonser på hemsidan när det blir aktuellt.

Lediga jobb
Bild
En bild på en datorskärm och en suddig talarpanel vid ett seminarium

Union to Unions styrelse

Union to Unions styrelse leder organisationens verksamhet och ska främja och utveckla verksamheten och dess förutsättningar.

Styrelsen, som består av tolv medlemmar och väljs på föreningsstämman, består av en ordförande och två vice ordförande från Union to Unions medlemmar LO, TCO och Saco. Dessa tre bildar presidiet, inom vilket ordförandeskapet roterar varje år.

Mer om styrelsen
Bild

Vår historia

Union to Union har funnits sedan 1977, men arbetet för fackliga rättigheter och internationell solidaritet är lika viktigt idag som när organisationen startade.

2015, när centralorganisationen Saco inträdde i medlemskretsen bytte organisationen namn till Union to Union och antog nya stadgar.

Projektarbetet är viktigare än någonsin, eftersom de globala utmaningarna kvarstår: osäkra arbeten, utnyttjande av migrantarbetare, hot och våld mot fackliga medlemmar. 

Läs mer om vår historia

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.