Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Foto: Nanna Rask

Ny rapport uppmärksammar hur genus, klimat och schysta jobb hör ihop

2020-06-16

När covid-19 pandemin är över har vi en chans att ställa om till en mer hållbar värld än tidigare. Denna omställning behöver vara både inkluderande och rättvis. Ny rapport visar dock att svenska och internationella lagar och ramverk missar att göra kopplingen mellan genus och klimat. Med det missas också chansen att bygga en grön, rättvis och jämställd värld.

Klimatförändringarna påverkar framförallt de mest utsatta människorna. För att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna och nå social rättvisa behövs en rättvis omställning, en just transition. En just transition innebär ett spann av åtgärder för att säkra arbetstagares rättigheter och anständiga arbeten när industrier och arbetsmarknader ställer om och blir klimatvänliga och miljömässigt hållbara.

Sådana åtgärder, företrädesvis utformade och framförhandlande mellan arbetsmarknadens parter genom den sociala dialogen, spänner över många områden. Bland annat socialförsäkringar, arbetsmiljö, aktiv arbetsmarknadspolitik och kompetensutveckling.

Omställningen till fossilfri energi och en mer hållbar värld erbjuder en möjlighet att utmana könsnormer och segregering i yrkeslivet. Jämställdhet måste därför vara en nyckelaspekt i en rättvis omställning. Investeringar i klimatsmart teknik och sektorer kommer att skapa nya jobb och kan erbjuda stora möjligheter för kvinnor i branscher som traditionellt sett är mansdominerade.

Rapport granskar svenska och internationella lagar

Ny rapport – Feminist policies for climate justice - Highlighting key linkages between gender and climate - lanserad av CONCORD Sverige, granskar svenska och internationella lagar och ramverk på jakt efter kopplingen mellan jämställdhet och klimat. Rapporten visar att genusanalysen i det klimatpolitiska ramverket behöver stärkas och att den feministiska utrikespolitiken måste ta ett helhetsgrepp på hur jämställdhet och klimatarbetet hänger ihop. Union to Union, tillsammans med Olof Palme International Center och Plan International Sweden har bidragit till rapportens kapitel som handlar om en rättvis omställning, en just transition.

Den 12 juni uppmärksammade Union to Union och 15 andra organisationer, som tagit fram rapporten, på Aftonbladet Debatt att Sverige behöver en global politik med starkare fokus på jämställdhet och klimaträttvisa.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.