Foto: Lina KarlssonHushållsanställda i Guatemala, däribland Vivian Calel, under en aktivitet som anordnades i Guatemala City för att sätta press på regeringen att ratificera ILO-konvention 189, som jämställer hushållsanställda med andra yrkesgrupper.
2014-11-10

Guatemala: "Jag vet att jag har rättigheter"

Hon var 12 år när hon började arbeta som hushållsanställd – och tjänade 15 kronor i månaden. Nu är Vivan Calel en av dem som kämpar för att Guatemala ska ratificera ILO-konvention 189, som jämställer hushållsanställda med andra yrkesgrupper.

Vivian Calel är 27 år och bosatt i huvudstaden Guatemala City. Här har hon arbetat som hushållsanställd sedan hon var 12 år. Som många andra unga kvinnor från landsbygden, migrerade hon till staden för att hjälpa till med familjeförsörjningen.

– Det är hårt att arbeta som hushållsanställd i Guatemala. Jag gjorde det för att hjälpa familjen ekonomiskt. Många flyttar till städerna för att jobba för att deras yngre syskon ska kunna fortsätta studera. Det var jobbigt och jag var ledsen när flyttade, för det var första gången jag var ifrån min familj, säger hon.

Enligt organisationen Atrahdom, som jobbar med frågor som rör arbetstagare på maquilas -fabriker i skattefria zoner - och hushållsanställda, arbetar fler än 182 000 personer inom hushållssektorn i Guatemala.

Majoriteten är urfolk och de är ofta också unga, fattiga och interna migranter. Arbetsdagarna är långa och lönerna motsvarar runt 60 % av minimilönen i landet. Vanligtvis är en arbetsvecka sex dagar lång.

När Vivian Calel började jobba som tolvåring tjänade hon runt 15 kronor i månaden.  

– Jag bodde hemma hos dem jag arbetade för och var tvungen att kliva upp för att börja jobba klockan halv fyra på morgonen. Inte förrän klockan elva på kvällen var jag färdig.

Men Vivian Calel blev mer medveten om sina rättigheter då hon för fyra år sedan började engagera sig i organisationen Atrahdom, och deltar nu i både workshops och aktiviteter som organisationen anordnar för att förbättra arbetsvillkoren för hushållsanställda.

– Nu har jag fått bättre självförtroende och kan säga det jag känner. Jag vet att jag har rättigheter och därför är jag inte längre rädd för att uttrycka mig inför min arbetsgivare.

2011 antogs konvention 189, som jämställer hushållsanställda med andra yrkesgrupper, av FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO. Det globala facket för lant- och livsmedelsarbetare, IUF, har tillsammans med International Domestic Workers Federation under flera år aktivt drivit frågan.

I Guatemala är konventionen ännu inte ratificerad, men hushållsanställda organiserar sig och utövar påtryckningar. Om konvention 189 skulle ratificeras i landet, skulle det innebära en säkerhet för hushållsanställda, menar Vivian Calel.  

– Bland annat skulle vi ha rätt till en minimilön.

Enligt ILO har 15 länder hittills ratificerat konventionen. Men när de officiella handlingarna för Schweiz och Dominikanska Republiken lämnats in till ILO för registrering är det totalt 17. Sverige är inte ett av dem.