Foto: Lina KarlssonVicky Kanyoka, Afrika-samordnare på International Domestic Workers Federation, pratade om hushållsanställdas rättigheter på Nordiskt Forum i fredags.
2014-06-17

"Det gäller att sätta press på länderna"

Fler länder behöver ratificera ILO-konvention 189, som jämställer hushållsanställda med andra yrkesgrupper. Det sade Vicky Kanyoka, Afrika-samordnare för International Domestic Workers Federation (IDWF), under Nordiskt Forum i helgen.

I fredags pratade Vicky Kanyoka om hushållsanställdas villkor och viktigaste krav på LO-TCO Biståndsnämnds miniseminarium ”Mänskliga rättigheter för världens största yrkeskår” på Nordiskt Forum i Malmö.

– I Afrika finns det inte tillgång till dagis och förskola och därför är det hushållsanställda som tar hand om barn och hem. Yrket har väldigt låg status, trots att dessa kvinnor tar hand om det mest värdefulla vi har – våra barn, sade hon.

Låga löner, exploatering och dåligt socialt skydd är vardag för majoriteten av de 100 miljoner människor som arbetar som hushållsanställda i världen.
– De flesta är kvinnor och ett stort antal är också migranter. Därför är de extra utsatta.

Men hushållsanställda har lyckats organisera sig och börjat ställa krav. International Domestic Workers Federation – som ingår i det globala facket för lant- och livsmedelsarbetare (IUF) - bildades 2013, men nätverket för hushållsanställda har funnits sedan 2006.

– Vi lyckades organisera oss genom att ordna utbildningar, workshops och seminarier om vikten av att gå samman. I Kenya gick vi från dörr till dörr för att prata med hushållsanställda. Vi såg också till att befinna oss på strategiska platser som kyrkor, marknader och busshållplatser.

2011 antog Internationella arbetsorganisationen (ILO) konvention 189, som jämställer hushållsanställda med andra yrkesgrupper. Konventionen ger bland annat yrkesgruppen ett skydd för rätten att organisera sig. En stor seger för rörelsen, som aktivt drivit frågan.

Hittills har 14 länder ratificerat konventionen – men Sverige är inte ett av dem.
– Vi har precis fått veta att Schweiz också röstat för ratificering av konventionen. Nu hoppas vi att fler europeiska länder följer deras exempel. Det gäller att sätta press på länderna, sade Vicky Kanyoka.
Schweiz blir det 15:e landet så snart de officiella handlingarna lämnats in till ILO för registrering. Det blir också det tredje landet i Europa efter Italien och Tyskland som ratificerar konventionen.