Foto: Lina KarlssonIdag är det International Domestic Workers Day och Elizabeth Tang, generalsekreterare IDWF, uppmanar arbetsgivare att stödja hushållsanställdas rättigheter genom att skriva under kampanjen My Fair Home:s löfte.
2016-06-15

"Vi vann vägen till vår frihet"

Idag, på International Domestic Workers Day, har det gått fem år sedan FN-organet ILO antog konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter. En stor seger, men än återstår många utmaningar. Det menar IDWF som nu uppmanar arbetsgivare att stötta världens hushållsanställda.

Det var efter år av fackligt fotarbete, där tusentals hushållsanställda organiserat sig, som ILO i juni 2011 antog konventionen 189 om hushållsanställdas rättigheter. Sedan dess har 22 länder ratificerat konventionen, som lett till stora förbättringar för världens hushållsanställda.

– Det vi vann 2011 var vägen till vår frihet. Låt oss fortsätta att kämpa och kampanja för våra rättigheter, säger Myrtle Witbooi, ordförande för International Domestic Workers Federation (IDWF).

IDWF, som stöttas av det globala facket IUF, initierade förra året kampanjen My Fair Home tillsammans med FN:s arbetslivsorgan ILO. Syftet var att globalt öka stödet för konvention 189 genom att uppmana människor att personligen ta ställning för dess innehåll. I år, med anledning av femårsjubileet, kommer IDWF ta kampanjen ett steg längre genom att också rikta sig till de hushållanställdas arbetsgivare.

– Den 16 juni uppmanar vi arbetsgivare att stödja hushållsanställdas rättigheter i deras hem genom att skriva under My Fair Home:s löfte. Genom att skriva under löftet förbinder sig arbetsgivare att upprätthålla rättigheterna för de som arbetar i deras hem,  säger Elizabeth Tang, IDWF:s generalsekreterare.

Även världsfacket ITUC driver arbete för hushållsanställdas rättigheter i samarbete med IDWF, bland annat genom kampanjen 12 by 12.

- Vi uppmanar alla regeringar att ratificera ILO: s konvention 189, säger Sharan Burrow, ITUC:s generalsekreterare.

Genom Union to Union stöttar svenska förbunden Kommunal, Livs och HRF det globala facket IUF:s regionala kvinnoprojekt i 16 afrikanska länder, som bland annat fokuserar på hushållsanställdas rättigheter.

FAKTA: Hushållsanställda
En hushållsanställd är en person som ägnar sig åt hushållsarbete inom ett anställningsförhållande. Det finns mellan 53- 100 miljoner hushållsanställda i världen. Majoriteten – 83 procent – är kvinnor och flickor och många av dem är migranter. De ses ofta inte som anställda av sina arbetsgivare, och många saknar rättigheter i arbetslivet. Enligt världsfacket ITUC tros också 17 miljoner barn arbeta som hushållsanställda, många inom ramen för tvångsarbete.

FAKTA: ILO:s konvention 189
2011 röstade FN:s organ för arbetslivsfrågor ILO igenom konvention nr 189 samt rekommendation 201 om grundläggande rättigheter för hushållsanställda. Konventionen innebär bland annat att hushållsanställda ska ha rätt till reglerad ledighet, minimilön och att organisera sig i fackföreningar.