Foto: Anna Nylander/Union to Union

Vi fokuserar på

Union to Union har fyra tematiska områden som vägleder vår verksamhet. Det handlar om att bidra till 1) oberoende, representativa och demokratiska fack, 2) social dialog, hållbara leverantörskedjor och en rättvis omställning, en Just Transition, 3) organisering inom den informella sektorn, migration och osäkra arbetsförhållanden och 4) ökad jämställdhet i arbetslivet, i samhället och inom facken.

Tematiskt område 1: Oberoende, representativa och demokratiska fack

Att stärka oberoende, representativa och demokratiska fackliga organisationer så att de effektivt kan organisera nya medlemmar och bedriva ett framgångsrikt fackligt arbete med respekt för mänskliga rättigheter.

Tematiskt område 2: Social dialog, hållbara leverantörskedjor och en rättvis omställning, en Just Transition

Att stärka fackliga organisationers kapacitet, så att de på ett effektivt sätt kan engagera sig i social dialog och bidra till hållbara, globala leverantörskedjor och en rättvis omställning (Just Transition).

Tematiskt område 3: Organisering inom den informella sektorn, migration och osäkra arbetsförhållanden

Att förbättra villkoren för personer inom den informella sektorn, för migrantarbetare och arbetstagare med otrygga jobb.

Tematiskt område 4: Ökad jämställdhet i arbetslivet, i samhället och inom facket

Att stärka facken som aktör i arbetet för ökad jämställdhet i arbetslivet, i samhället och bland fackliga företrädare.