Oberoende, representativa och demokratiska fack

Union to Union har fyra tematiska områden som vägleder vår verksamhet. Det första tematiska området handlar om att stärka oberoende, representativa och demokratiska fackliga organisationer så att de effektivt kan organisera nya medlemmar och bedriva ett framgångsrikt fackligt arbete med respekt för mänskliga rättigheter.

Starka organisationer nyckeln till framgång

Föreningsfriheten, rätten att organisera sig fackligt, skyddet av rätten till organisering och rätten till kollektivavtal uttrycks tydligt i FN:s arbetslivsorgan ILO:s kärnkonventioner.

Under de senaste tjugo åren har det demokratiska utrymmet och möjligheten att fritt organisera sig och uttrycka sina åsikter försämrats i stora delar av världen. Detta har gjort det svårare för facket att verka. I många länder är dessutom kunskapen om internationella lagar och avtal liten. Fackliga medlemmar och förbund utsätts samtidigt för rättsövergrepp, hot och våld från både stater och andra aktörer som vill sätta stopp för det fackliga arbetet för anständiga arbetsvillkor.

Organisatorisk förmåga och ekonomiska resurser är avgörande förutsättningar för att fackliga organisationer ska kunna vara självständiga och starka. En viktig del av Union to Unions och fackföreningsrörelsens arbete är därför att stödja och underlätta facklig organisering, något som bland annat sker genom utvecklingen av metoder för medlemsvärvning. Utbildning och kapacitetsbyggande är viktiga delar i arbetet för bättre arbetsvillkor – något som vi bidrar till genom att stärka den globala fackliga rörelsen.

Thailand: Målmedvetna insatser gav snabbt resultat

På bara några månader lyckades den nybildade fackföreningen på AB Volvo Groups lastbilsfabrik i Thailand att bli formellt godkänd och därefter förhandla fram sitt första kollektivavtal.

– För oss är Sverige en förebild när det gäller arbetsvillkor och rätten att organisera sig fackligt, säger Ussarin Kaewpradap, samordningsansvarig för arbetet i Thailand.

Projektet för att stärka facklig organisering i Thailand och Filippinerna drivs av IF Metall med stöd från Union to Union. Syftet är att stärka kapaciteten för facklig organisering och bygga demokratiska fack inom Volvo, Scania och Electrolux i Thailand.

Fackföreningen på AB Volvo Groups lastbilsfabrik är en del av TEAM, Thailands största fackförbundsfederation på industrisidan. Ussarin Kaewpradap ser facklig organisering som avgörande för att förbättra arbetsvillkoren och kunna sluta avtal:

– Det är i dag ett problem att många arbetstagare inte känner till sina rättigheter. Det ger arbetsgivarna en extra fördel, konstaterar Ussarin Kaewpradap.

Exempel på resultat:

Lyckad rekryteringskampanj i byggsektorn

Den globala bygg- och träfacket BWI har i samarbete med fem svenska LO-förbund (Seko, GS-facket, Byggnadsarbetareförbundet, Målareförbundet och Elektrikerförbundet), liksom med lokala fack, bidragit till att över

80 000 arbetstagare i Afrika numera har kollektivavtal. Under 2018 lyckades facken rekrytera 28 000 nya medlemmar och BWI ökade antalet betalande medlemmar i regionen med 4 297. Dessutom har närmare 1 000 migrantarbetare organiserats i framför allt Nigeria.

Unga ledare utvecklar facket i MENA-regionen

Om facket ska utvecklas på längre sikt krävs att fler unga personer är engagerade och aktiva. Det kritiska perspektiv som många unga ledare har, hjälper förbunden att fatta de rätta strategiska besluten för att kunna attrahera unga medlemmar och utveckla det fackliga arbetet.

Unionen, IF Metall och Pappers har tillsammans med den globala federationen IndustriALL liksom med lokala fackliga organisationer i bland annat Marocko och Tunisien, aktivt arbetat för att öka antalet unga fackliga ledare i sina organisationer. Metallarbetarförbundet i Tunisien satsar hårt på att få in unga ledare i sitt arbete och har också startat en särskild ungdomskommitté som en del i sin långsiktiga strategi. I Marocko har centralorganisationen CDT tagit ett liknande initiativ.

Våra tematiska områden

Här hittar du information om de andra tre tematiska områden som vi fokuserar på.

Fackens internationella utvecklingsprojekt

I den här databasen kan du söka och hitta information om alla de fackliga utvecklingsprojekt som de svenska förbunden driver genom Union to Union.

Berättelser från verksamheten

Här kan du läsa reportage om de svenska fackens utvecklingsprojekt i världen.