Hoppa till huvudinnehåll

En rättvis klimatomställning kan bidra till en jämställd värld

2021-04-29

När arbetsmarknaden globalt ställer om till jobb som är gröna, socialt hållbara och ekonomiskt rättvisa finns en möjlighet att driva jämställdhetsarbetet framåt. – Omställningen kommer att hjälpa oss lösa många ojämlikheter, särskilt för kvinnor, säger Lebogang Mulaisi från Congress of South African Trade Unions COSATU.

En klimatomställning kommer innebära att jobb försvinner, jobb förändras och att nya jobb skapas när vi ställer om våra samhällen. Fackförbund runt om i världen driver på för att de nya jobb som skapas ska vara gröna, socialt hållbara och ekonomiskt rättvisa. Arbetet med att få till en rättvis klimatomställning pågår runt om i världen.

När världen ställer om till en mer hållbar arbetsmarknad finns en möjlighet att utmana könsnormer och segregering i yrkeslivet. Idag är det mer vanligt att kvinnor arbetar i den informella ekonomin jämfört med män, att kvinnor är överrepresenterade i dåligt betalda yrken och tjänar mindre än män för lika arbete. Men det kan vi påverka genom en rättvis klimatomställning, menar Lebogang Mulaisi från Congress of South African Trade Unions COSATU.

- Jag vet att vi har stora förväntningar på denna rättvisa klimatomställning men när vi påbörjar den så kommer den hjälpa oss lösa många ojämlikheter, särskilt för kvinnor.

Bland annat kommer investeringar i klimatsmart teknik och klimatsmarta sektorer att skapa nya jobb. Smarta, riktade, investeringar skulle dessutom kunna bryta normer och strukturer i mansdominerade branscher och på så vis innebära en potential för ökad jämställdhet. Men det kräver satsningar, inte minst på kvinnors tillgång till kompetensutveckling och utbildning.

En rättvis klimatomställning kan även adressera strukturella ojämlikheter på arbetsmarknaden globalt, säger Lebogang Mulaisi.

- Genom en rättvis klimatomställning kan vi adressera löneskillnader. Förhoppningsvis, när vi pratar om schysta jobb och lön det går att leva, på så pratar vi också om lika lön för lika arbete.

Fackets engagemang i klimatfrågan i Sydafrika har resulterat i att COSATU deltar i den trepartsdialog om rättvis klimatomställning som har etablerats på nationell nivå i Sydafrika. COSATU har på så vis möjlighet att påverka besluten och se till att arbetstagarnas röster hörs och att deras rättigheter tas till vara på i omställningen.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.