Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Den fackliga kvinnokommittén på Borhat Teplantage i Assam, Indien
Foto: Foto: IUF Asia/Pacific

Robusta lantarbetarfack driver förändring och hanterar kriser

2020-11-17

När tearbetaren Sister Sushma i Assam i Inden skulle träffa sina chefer tog hon med sig en flaska vatten. – Det här är vattnet vi dricker, säger Sister Sushma och visar en flaska med en grumlig vätska. 
 

– Det gör oss och våra barn sjuka och sedan klagar ni på att vi inte kommer till jobbet, fortsätter Sister Sushma, under ett möte med sina chefer på teplantagen Borhat.

Sister Sushma är medlem i den fackliga kvinnokommittén som kämpar för att tearbetarna ska få tillgång till rent dricksvatten och en mer hygienisk och hälsosam arbetsmiljö.

Sister Sushma och de andra kvinnorna kunde gå nöjda från mötet efter att ha förhandlat fram en lösning på problemet tillsammans med ledningen. För att visa sitt stöd och sin solidaritet med medlemmarna i kvinnokommittén väntade andra kvinnor på dem utanför möteslokalen. Det var också en handling för att skydda kommitténs medlemmars säkerhet i händelse av hot och trakasserier från ledningen.

En jämställd och rättvis klimatomställning
Sister Sushma och hennes kommitté är del av ett projekt som driver på för en rättvis klimatomställning. Det handlar om att bygga självständiga och demokratiska fackliga organisationer för lantarbetare i Indien, Filippinerna, Myanmar och Pakistan. Men projektet som drivs av det lokala facket i samarbete med det globala facket IUF och det svenska facket Kommunal, med stöd av Union to Union, ska också stärka klimatarbetet och minska miljöförstöringen.

De fyra projektländerna är stora livsmedelsproducenter och många av de mindre familjeägda odlingarna har nu ersatts av industriellt jordbruk ägda av multinationella företag. Merparten av lantarbetarna i projektområdena är kvinnor med osäkra anställningar, och barnarbete förekommer också. Trakasserier och kränkningar av kvinnors rättigheter på arbetsplatsen är vanliga företeelser. För att stärka sin kollektiva röst gentemot arbetsgivaren organiserar lantarbetarna sig i fackliga kvinnokommittéer. Facket stöttar deras kapacitetsbyggande och utbildar i arbetsrätt och förhandling.

Det industriella jordbrukets påverkan på miljö och klimat är stor och brist på vatten och mat gör livet svårt för lantarbetare i regionen. Därför är projektet också inriktat på att bidra till ett mer hållbart jordbruk med minskad användning av bekämpningsmedel som gör arbetsmiljön farlig, förgiftar vattentäkter och försämrar lantarbetarnas hälsa.

Covid-19 – en chocktest för facken
– Projekten som Union to Union stödjer i regionen har alltid handlat om att minska de mest utsatta arbetstagarnas sårbarhet, att höja deras självförtroende och kapaciteten att driva på för förändring, säger Hidayat Greenfield, regionansvarig i IUF Asia/Pacific.

Kvinnokommittéer i delstaterna Västbengalen och Assam i Indien har under en längre tid jobbat för att förbättra tillgången till vatten och sanitet på teplantagerna. I och med pandemin utbildas de också i hygien och hälsa och informerar nu andra tearbetare om vikten av att tvätta händerna, hålla avstånd och att använda de munskydd som kommittéerna delar ut på plantagerna.

– Vi har sedan länge arbetat med kvinnliga arbetstagares rättigheter, arbetshälsa och säkerhet. När pandemin slog till kunde vi bygga på de erfarenheterna och lägga till hälsa och hygien (WASH) som ytterligare en komponent i arbetet, säger Hidayat Greenfield. Han fortsätter:

– Strävan har alltid varit att stärka fackens resiliens, att bygga robusta och elastiska fack. Inte hårda och starka som tegelväggar utan mer spänstiga som bambu. Covid-19-pandemin blev en chocktest av fackens motståndskraft och förmåga att hantera kriser. Utan att på något vis förminska pandemins förödande konsekvenser så är jag ändå hoppfull och tror att vi kommer att kunna ta oss igenom det här tillsammans. 

 

Text: Magnus Nordgren


 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.