Hoppa till huvudinnehåll

3 exempel på hur facken jobbar för en jämställd värld

2020-03-06

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns arbets- och lönevillkor runt om i världen fortsätter att vara stora. Fackföreningsrörelsen har stora möjligheter att påverka såväl i arbetslivet som i samhället i stort. Vi listar tre exempel på hur facken jobbar för en jämställd värld!

Lägre lön, trakasserier och brist på inflytande och tillgång till arbete är vardag för kvinnor över hela världen. I många länder med utbredd fattigdom är situationen ännu bistrare för kvinnor. Därför jobbar fackföreningsrörelsen globalt för att skapa jämställdhet. Vi listar tre exempel på hur facken jobbar globalt för ökad jämställdhet.

Fackens projekt stärker jämställdheten

I alla fackliga utvecklingsprojekt, som fackförbunden driver i samarbete med Union to Union, är jämställdhet en integrerad aspekt av arbetet och i många projekt är jämställdhet och kvinnors ökade rättigheter själva målet. Det är vanligt att projekten syftar till att stärka fackförbundens kapacitet att förhandla kollektivavtal. Läs mer om Union to Unions fokus på jämställdhet här.

Vid en nötfabrik i Kenya, där tio av tolv fackliga företrädare vid företaget är kvinnor, har fackklubben deltagit i utvecklingsprojektet ”Promote women's participation in their unions Africa”. Efter att ha deltagit på ett av projektets workshops så fick fackklubben få in frågan om föräldraledighet i kollektivavtalsförhandlingarna. Fackklubben lyckades dessutom se till att det bara var arbetsdagar som skulle räknas in i de tre månadernas föräldraledighet, inte helgdagarna, vilket förlänger perioden betydligt. Hellen Adhiambo, medlem i KUCFAW och som jobbar på fabriken, är stolt över framgången:

– Före vår workshop kunde situationen vara svår när vi blev gravida. Till exempel riskerade man att bli hemskickad ett helt år utan lön eller så förlorade man sitt jobb. Men nu får vi kvinnor tre månaders föräldraledigt med full lön och sedan kan vi komma tillbaka och jobba. Om jag får ett till barn är det samma sak. Som arbetstagare är jag tacksam och nu är ingen av oss längre rädd för att bli gravid.

Läs mer om fackklubbens framgång för ett kollektivavtal för ökad jämställdhet i vår artikel här.

På bilden: Hellen Adhiambo, medlem i KUCFAW och som jobbar på nötfabriken i Kenya.

Facken driver globalt påverkansarbete

818 miljoner kvinnor globalt har upplevt sexuellt eller fysiskt våld - i hemmet, offentlig miljö eller på jobbet. Det motsvarar 35% av alla kvinnor. Under flera år har den globala fackföreningsrörelsen kampanjat för att få igenom en internationell konvention mot könsbaserat våld i arbetslivet. Kampanjarbetet ledde fram till att förra sommaren antogs en sådan konvention av FN-organet International Labour Organization, ILO. Konventionen C190 är ett viktigt verktyg för att stoppa våldet.

- Det var en stor facklig seger när den antogs. Nu har vi ett rättsligt instrument där våra röster reflekteras, säger Adwoa Sakyi, som är koordinator för IUL:s kvinnoprojekt i Afrika. Nu jobbar de för att bestämmelserna ska omsättas i praktiken. Läs mer om det i vårt reportage här.

Fackförbund runt om i världen arbetar nu för att få ILO:s medlemsstater att ratificera konventionen, vilket innebär att länder förbinder sig att tillämpa konventionen i nationell lagstiftning. Än så länge är det bara Argentina och Uruguay som har ratificerat konventionen.

Facken bryter menstabut

Cirka två miljarder människor i världen har mens, ungefär en gång i månaden. Trots det har mens kommit att bli ett utvecklingshinder då flickor och kvinnor runt om världen förvägras utbildning och försörjning under tiden de har mens. För en stor del av världens befolkning är mensen en livsavgörande fråga då bristande tillgång till mensskydd, vatten och säkra toaletter innebär att man stannar hemma från arbetet eller tvingas använda dåliga och smutsiga mensskydd som leder till infektioner. Globalt saknar uppemot 88 procent av personer med mens tillgång till mensskydd och inte sällan är grundproblemet att deras löner är för låga: de har helt enkelt inte råd.

I Sverige har du möjlighet att få undantag från karensdagen om du lider av återkommande problem, men på vissa håll ges faktiskt särskild rätt att ta mensledigt utan läkarintyg, Indonesien är ett sådant exempel. Två dagar är enligt lag möjliga att ta ut vid smärta orsakad av menstruation. Men vad som blivit en fackliga fråga är istället hur denna ledighet kan tas ut. Facken inom tillverkningsindustrin som Union to Union, IF Metall, Unionen och Pappers samarbetar med beskriver hur arbetsgivare kräver av den som vill ta ledigt att komma med bevis. De vill alltså se blodet! Men genom att driva facklig kampanj och förhandla med arbetsgivarna har nu företag så som Honda och Panasonic slutat att kräva blod som intyg för mensledigheten. Ett konkret resultat av att facken också bryter tabut.

Mer om hur facken bryter menstabut kan du läsa om här.
 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.