Foto: IndustriALL Global UnionGlobala facken IndustriALL och Uni Global Union genomför en solidaritetsaktion i Schweiz för levnadslöner i Kambodja.

Vi påverkar

Arbetstagare både i Sverige och världen påverkas av internationella regelverk. Hur svenska aktörer agerar påverkar resten av världen. Därför jobbar vi och våra fackliga medlemsorganisationer inte bara med stöd till fackförbund i länder med utbredd fattigdom utan också med politisk påverkan i Sverige och inom internationella organ.

Vi informerar, engagerar och sätter press på beslutsfattare för att de ska ta beslut som förbättrar respekten för mänskliga rättigheter i länder med utbredd fattigdom.

Tillsammans med de svenska facken driver Union to Union kampanjer, arrangerar seminarier, tar fram rapporter och skriver debatt- och opinionsartiklar om våra frågor. Dessutom tar vi alla chanser vi kan att träffa beslutsfattare för att lyfta det fackliga utvecklingssamarbetet och förklara vår syn på vikten av deras beslut.

Ett fackligt perspektiv i utrikes- och biståndspolitiken

Union to Union är en unik aktör, eftersom vi har en fot i den fackliga rörelsen och en fot i biståndsvärlden. Genom vår delaktighet i Concord, en samarbetsplattform för svenska civilsamhällesorganisationer, ser vi till att fackens frågor prioriteras inom det bistånds- och utrikespolitiska påverkansarbetet. Inom Concord sitter vi i styrelsen men deltar också aktivt i arbetsgrupper för Agenda 2030 och samstämmighet, Civilsamhällets demokratiska utrymme (Civic Space), Jämställdhet samt EU:s och Sveriges bistånd (Aidwatch). Vi är också del av Concords expertgrupper för "företag och mänskliga rättigheter" och "sociala trygghetssystem".

Union to Union är en del av ETI Sweden (Ethical Trading Initiative), som startades 2019. ETI Sweden ingår i ett globalt nätverk och arbetar för hållbara leverantörskedjor. Organisationen riktar sig till små och stora företag i alla branscher, offentliga aktörer, civilsamhällesorganisationer och fackförbund. 

Union to Union arbetar också i andra forum där vi har möjlighet att påverka processer och beslut som bidrar till genomförandet av de Globala målen för hållbar utveckling, Decent work-agendan och en Global Deal i låg- och medelinkomstländer.

Facken påverkar genom globala nätverk

De svenska fackförbunden är del av flera internationella fackliga nätverk så som de globala facken och Världsfacket. Tillsammans bevakar organisationerna gemensamma fackliga frågor och representerar facken i olika sammanhang, som i internationella organ, utvecklingsbanker, EU och förhandlingar om till exempel handelsavtal. De bevakar och påverkar också beslut inom den internationella, arbetsrättsliga organisationen ILO, International Labour Organization, och andra FN-organ, som berör såväl arbetsplatser i Sverige som över hela världen.

Svenska fackförbund kan även ha en viktig roll i få svenska företag att respektera mänskliga rättigheter i andra länder, till exempel genom att arbeta för så kallade globala ramavtal mellan svenska multinationella företag och globala fack. Sådana avtal kan beskrivas som kollektivavtal som omfattar verksamhet i många länder. Företagen åtar sig att i hela deras verksamhet arbeta för schysta arbetsvillkor som respekterar ILO:s kärnkonventioner.

De svenska facken har, som medlemmar med rösträtt i de globala facken, även möjlighet att påverka organisationernas inriktning. Till exempel har svenska fackförbund varit pådrivande för att fackföreningsrörelsen ska jobba mer inkluderande för HBTQI-personer.

Kampanjer – du kan hjälpa till att påverka!

Påverkansarbete som görs genom dialog och möten med beslutsfattare kan vara väldigt effektivt. Men ibland behöver vi också sätta press på beslutsfattare genom kampanjer. När många personer och organisationer går ihop och förmedlar ett budskap visar det att vi är många som står bakom åsikten, det skapar uppmärksamhet i medierna och sätter tryck på beslutsfattarna att lyssna. På sajten Labourstarts hittar du fackliga solidaritetskampanjer som går att stötta genom att skriva under. I högerspalten/nedanför finner du kampanjer som Union to Union står bakom och driver i Sverige. Du som facklig medlem kan bidra genom att sprida budskapen!