Vårt globala nätverk

De svenska fackliga organisationerna utgör en del av den globala fackföreningsrörelsen. Med 207 miljoner medlemmar är det den största sociala folkrörelsen i världen. Som medlem i facket är du med i samma globala nätverk som arbetstagare över hela världen.

Fackföreningsrörelsen har alltid samarbetat internationellt och i takt med att företag och arbetsmarknad globaliseras blir det allt viktigare att kunna agera motkraft över hela världen.

Världsfacket ITUC

LO, TCO och Saco är medlemmar i världsfacket ITUC, som är en global sammanslutning för fackliga centralorganisationer. ITUC representerar 207 miljoner medlemmar med 331 medlemsorganisationer i 163 länder. ITUC driver kampanjer om respekt och försvar för fackliga och andra mänskliga rättigheter, utbildningsprogram och undersöker den fackliga situationen i länder runt om i världen. LO, TCO och Saco bedriver också vissa fackliga utvecklingsprojekt tillsammans med ITUC.

Globala fack

Många av fackförbunden är också medlemmar i globala fack som är uppdelade efter bransch eller globala professionsnätverk. De globala facken tecknar bland annat globala avtal med multinationella företag där dessa lovar att respektera arbetstagares rättigheter, oavsett var i världen de befinner sig.
 

Gemensam bevakning och påverkan

Världsfacket och de globala facken bevakar även gemensamma fackliga frågor och representerar fackföreningarna i olika sammanhang, som i internationella organ, utvecklingsbanker, EU och förhandlingar om till exempel handelsavtal. De bevakar och påverkar beslut inom den internationella arbetsrättsliga organisationen ILO, International Labour Organization, och andra FN-organ som berör såväl arbetsplatser i Sverige som över hela världen.