Utvecklingsprojekt

Union to Union finansierar ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i ca sextio länder. Huvuduppgiften är att stärka framväxten av demokratiska fackliga organisationer. Endast svenska förbund inom LO, TCO och Saco kan söka medel för projekt.

Här hittar du riktlinjer, policyer samt dokument kring kapacitetsutveckling.

Här hittar du blanketter för rekvisition av medel och relevanta dokument för kontinuerlig uppföljning i projektarbetet.