Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto på Peter Lövkvist.

Peter Lövkvist, Förbundskassör på Transportarbetareförbundet.

Foto: Stefan Nilsson

Transport: Det internationella har alltid funnits med

2022-12-20

Hamnarbetare, sjömän och chaufförer. Yrken som av tradition rör sig över gränserna och där det är vanligt med kollegor från hela världen. För facket Transport betyder det att global solidaritet är en av grundpelarna i förbundet.

Redan när Transportarbetareförbundet grundades 1897 var solidariteten mellan arbetstagare i olika länder viktig.

– Våra yrkesgrupper var från första början hamnarbetare och sjömän. Vår grundare hade själv arbetat som sjöman i England och såg behovet av solidaritet över gränserna. Det tog han med sig till Sverige när vårt förbund bildades, säger Peter Lövkvist som är Transports förbundskassör.

I dag, 125 år senare, organiserar Transport även chaufförer och bevakningsbranschen. Och det internationella arbetet är fortfarande viktigt. Ett exempel på det är projekten i Malawi, Palestina och Sydamerika som bedrivs med stöd från Union to Union.

Rekrytering avgörande fråga

Många fackliga samarbetsprojekt genomförs tillsammans med de globala facken, i Transports fall den internationella transportarbetarfederationen ITF och servicebranschens UNI. Men i Malawi har det svenska förbundet jobbat direkt med sin malawiska motsvarighet, transport- och väktarfacket TGLSSWU. Projektet har främst varit inriktat på att öka medlemsantalet för att få ett starkare förbund.

Transport har bland annat delat med sig av kunskaper och kompetens när det gäller att bygga upp ett elektroniskt medlemsregister. Något som är centralt i strävan efter att bli ett starkt fack, som kan stärka arbetstagarnas ställning genom att exempelvis teckna bra kollektivavtal, förklarar Peter Lövkvist.

Mobila lösningar underlättar

– Under de tio åren som projektet drevs ökade medlemmarna från 500 till över 10 000. Det tycker jag är ett väldigt bra resultat. Utan ett bra medlemsregister blir det svårt att hålla koll på vilka som är medlemmar och vilka som betalar avgiften, till exempel. Vi hjälper också till med att hitta bra lösningar på hur man ska kunna betala medlemsavgiften via mobilen, för att underlätta ännu mer.

Peter Lövkvist berättar att projektet i Malawi nyligen är avslutat och att förbundet nu står på egna ben.

– Det handlar om att vara med och bygga upp en långsiktighet för att facket ska klara sig självt, och så är läget i Malawi nu. Vi har haft en idé om att fortsätta samarbetet med mer fokus på unga och kvinnor, men där är vi inte än.

Från splittring till samling

Även i Peru och Colombia är inriktningen på projektet fler medlemmar och ökad organisering. Där arbetar Transport tillsammans med Fastighets från Sverige och det globala servicefacket UNI.

– Tyvärr så slog pandemin till när vi kom in, så det har hittills varit svårt för oss att jobba aktivt där. Men en tidigare framgång i projektet är att det i Peru, som har haft en splittrad situation med många mindre fack på företagsnivå, numera finns en federation som minskar antalet förbund. Nu försöker de jobba branschvis, så att facket kan bli starkare gentemot arbetsgivarna. 

Tät kontakt med Ukraina

Men det är inte bara i projekten som det internationella solidaritetsarbetet pågår hos Transport. Genom kontaktnäten som byggs i de globala fackliga sammanhangen kan förbundet till exempel hålla kontakt med kollegorna i Ukraina.

– Vi har kontakt via WhatsApp och jag har pratat med ordföranden i sjö- och hamnfacket där. Vi har via vårt förbunds hamnavdelningar också stöttat våra hamnkollegor och deras familjer ekonomiskt, säger Peter Lövkvist.

Text: Anna Hjorth
Foto och film: Stefan Nilsson

mer information

  • Transport har ungefär 57 000 medlemmar.
  • Organiserar anställda i flera yrken inom transport-, renhållnings- och bevakningsbranscherna. 
  • Är medlem i centralorganisationen LO.
  • Ingår i de globala fackliga federationerna för transportarbetare, ITF, och serviceanställda, UNI.
  • Är engagerat i globalt utvecklingssamarbete med stöd av Union to Union i Malawi, Palestina, Colombia och Peru.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.