Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Svenska fackförbund har agerat snabbt för att samla in pengar i akut stöd till krigets Ukraina.
Foto: Union to Union

Omfattande insamlingar till Ukraina

2022-03-07

Fackförbundens engagemang för Ukraina är historiskt stort. Runt om i världen mobiliserar den globala fackföreningsrörelsen till stöd för vänner och kollegor i Ukraina. Solidariteten är mycket stark. 

Kriget fortsätter och engagemanget bland svenska fackförbund är fortsatt stort. Bland förbunden pågår just nu många insamlingar, för att kunna ge humanitärt stöd, kläder, filtar och mat, liksom skydd och boenden. Här listar Union to Union en del av alla insatser, ett arbete som givetvis påverkas av utvecklingen i krigets Ukraina.

Sacos styrelse har beslutat att ge 100 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR samt ansöka om medlemskap i Scholars at Risk och skänka 50 000 kronor även dit.

TCO ger 250 000 kronor ur sin solidaritetsfond till UNHCR, FN:s flyktingkommissariat: "Vi uttrycker vår yttersta solidaritet med de fria och oberoende fackföreningarna i Ukraina och med det ukrainska folket. Sverige och EU bör nu sätta in omfattande stöd för att stärka Ukraina såväl på kort som lång sikt".

Läkarförbundet ställer sig bakom fördömandet av den ryska invasionen och förbundet har skickat ett brev till den ukrainska systerorganisationen för att uttrycka sitt stöd. Läkarförbundet har också skänkt 100 000 kronor till Läkare utan gränsers arbete i det krigshärjade landet. Läkarförbundet uppmanade även delföreningarna att skänka pengar och Jönköpings läns läkarförening skänkte hela 700 000 kronor till Läkare utan gränser med anledning av Ukrainakriget. Pengarna kommer från skadestånd som arbetsgivaren betalat efter brott mot lokala kollektivavtal.

"Vi överger ingen"

LO skänker 250 000 kronor till solidaritetsinsamlingar för Ukraina.I ett uttalande förklarade LO:s vice ordföranden Therese Guovelin att ”våra kamrater i Ukraina har en enda önskan: att få leva i fred, jämlikhet och demokrati. Det är vårt uppdrag nu. Och vi överger ingen”.

Även Unionen uttalar ett skarpt försömande av kriget i Ukraina och skänker 250 000 kronor till UNHCR.

ASSR har en samlingssida för sina insatser, skänker 250 000 kronor ur sin solidaritetsfond och startar en insamling, som kan leda till att förbundet skänker 700 000 kronor till Ukraina: "Kampen för demokrati och mänskliga rättigheter måste vi vinna varje dag."

"Självklar solidaritet"

De svenska LO-förbunden Byggnads och Målarna samlar in till det globala facket BWI:s solidaritetsfond. Enligt Byggnads ordförande Johan Lindholm handlar det om att ”oskyldiga och deras familjer drabbas” och att ”ge humanitärt stöd och långsiktigt bidra i återuppbyggnaden av landet och byggfacket Profbud."

Målarna uppmanar sina medlemmar att visa ”solidaritet med Ukrainas byggnadsarbetare och deras familjer genom att ge ett bidrag till Målarnas internationella solidaritetsfond”.

Transportarbetareförbundet skänker en krona per medlem, som fördelas till Röda Korset och Läkare utan gränser. I ett uttalande fördömer förbundsordförande Tommy Wreeth det ryska anfallskriget och tillägger: "vi som förbund är också mycket kritiskt till det ryska styrets förtryck och förföljelse av oppositionella personer och grupper, där ibland fackliga kamrater. Både i Ukraina, men också i Ryssland och Belarus." 

GS-facket skänker också en krona per medlem till det internationella insamlings- och solidaritetsarbetet. Förbundsordförande Per-Olof Sjöö förklarar att ”Rysslands angrepp på Ukraina är ett övergrepp på fundamentala värden som alla människors rätt till frihet, fred och självständighet. Det riskerar också att skapa en humanitär katastrof för det ukrainska folket. Det är självklart för oss i den fackliga rörelsen att visa solidaritet med de människor som nu drabbas.”

”Största donationen någonsin”

IF Metall, som samlar sina insatser på en särskild plats på webbenskänker 250 000 kronor och förbundssekreterare Martin Gunnarsson förklarar att ”alla goda krafter för att värna demokratin och visa solidaritet med befolkningen i Ukraina är viktiga”.

TCO-förbundet Vision skänker 150 000 kronor från förbundets solidaritetsfond ”till fackliga och humanitära insatser i Ukraina. Bidraget är den största donationen någonsin från Visions solidaritetsfond”, enligt ordförande Veronica Magnusson.

Vision Göteborgs avdelningsstyrelse skänker tio kronor per medlem till Visions solidaritetsfond och Reportrar utan gränser, "för att stötta våra medmänniskor och fackliga kollegor i Ukraina".

Lärarförbundet har skickat ett bidrag om 150 000 kronor till det globala facket EI:s solidaritetsfond till stöd för lärarorganisationerna i Ukraina. EI har också skickat ut ett upprop till sina medlemsorganisationer om deras stöd till Solidaritetsfonden och de ukrainska systerorganisationerna. Även Lärarnas riksförbund har donerat pengar till det globala facket EI, till stöd för ukrainska lärarförbund och har en pågående swishkampanj. 

Stöd till akuta insatser

Fackförbundet ST, som sedan länge har ett aktivt utvecklingssamarbete i Ukraina, samlar också in pengar: ”Fackförbundet ST:s solidaritetsfond ger stöd till fackliga organisationers arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och rimliga arbetsvillkor i länder där vi har samarbetspartners. Pengarna som samlas in nu kommer att oavkortat användas till våra fortsatta insatser för att stödja demokratiarbetet och humanitära insatser kopplat till den akuta situationen i Ukraina”.

Seko bidrar med 50 000 kronor till solidaritetsarbetet i Ukraina. Förbundsordförande Gabriella Lavecchia: ”Bilderna vi nu möts av varje dag som en konsekvens av Rysslands och Putins vedervärdiga invasion av Ukraina är fruktansvärda. Vi står i solidaritet med våra systrar och bröder i Ukraina.” Seko, tillsammans med ITF och ETF har också levererat bland annat madrasser, sängkläder och kuddar till medlemmar i det ukrainska järnvägsfacket och deras familjer.

Sjukvård, mat och rent vatten

Vårdförbundet skänker 50 000 kronor till barnen i Ukraina som är ”i stort behov av hjälp” med ”bland annat sjukvård, mat, rent vatten och tak över huvudet”.

Även Journalistförbundet öppnar en insamlingsfond: ”Behovet av ekonomiskt stöd i Ukraina är stort. Därför öppnar vi i Journalistförbundet en insamlingsfond. Pengarna ska gå till de två journalistförbunden i Ukraina, NUJU och IMTUU, och Europeiska Journalistfederationens EFJ:s arbete med att stötta journalister och mediearbetare i Ukraina. Insamlingen avser både kort- och långsiktigt stöd.”

”Enade mot Putins agerande”

Handels skänker en krona per medlem i solidaritet med folket i Ukraina, vilket enligt förbundet innebär drygt 150 000 kronor. Förbundets ordförande Linda Palmetzhofer slår fast att ”förutom att stå enade mot Putins agerande, behöver vi också gå ihop och hjälpa Ukraina direkt i denna mörka tid. Handelsanställdas förbund kommer därför bidra med pengar i solidaritet med Ukrainas folk."

Fackförbundet Scen & Film donerar 50 000 kronor till UNHCR och fördömer kriget och övergreppen mot civila i ett uttalande, och framhåller "särskilt betydelsen av och hotet mot det fria ordet och kulturskaparnas röst". 

Även Sulf, Sveriges universitetslärare och forskare, manifesterar sitt stöd och uppmanar till stöd till kollegor i fackliga systerorganisationer i Ukraina.

Text: Maja Aase

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.