Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Representanter för globala och svenska fackförbund under ett möte i Stockholm

Representanter för globala fackliga federationer och svenska fackförbund har under sitt septembermöte i Stockholm, diskuterat vikten av fackligt utvecklingssamarbete och behovet av ett starkt, svenskt bistånd till stöd för världens mest utsatta. Längst fram Maria Nyberg, Union to Unions generalsekreterare.

Foto: Niklas Porter / Dagens Arbete

Stå upp för jämlikhet, hållbar utveckling och demokrati!

2022-09-23

I kampen för demokrati, klimaträttvisa och för att utrota fattigdomen är det fackliga utvecklingssamarbetet avgörande. Det säger representanter för den globala fackliga rörelsen i ett gemensamt uttalande.

”Vi i den globala fackföreningsrörelsen representerar miljontals arbetstagare över hela världen och vi står sida vid sida för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Nu uppmanar vi Sveriges regering och riksdag att inte skära i biståndet och därmed stödet till de allra mest utsatta människorna.

I kampen för demokrati, klimaträttvisa och för att utrota fattigdomen är det fackliga utvecklingssamarbetet avgörande.

Vi arbetar tillsammans med våra internationella, fackliga partner för att trygga en klimatsmart utveckling, en Just Transition, och bygga ekonomisk och politisk styrka för hållbarhet och social rättvisa. Vi behöver dialog, enighet och handlingskraft för att kunna bekämpa den växande ojämlikheten, både mellan och inom länder.

Sverige har en tradition av moraliskt och etiskt grundat engagemang för mänsklighetens överlevnad och våra gemensamma globala mål.

Det är dags att än en gång stå upp för våra kärnvärden: jämlikhet, människovärde, hållbar utveckling, demokrati och fred.”

Uttalandet är undertecknat följande globala fackliga federationer och svenska fackförbund, i alfabetisk ordning.

Globala fackliga federationer:

BWI
FIM
IFJ
IndustriAll
ITF
ITUC
IUF
PSI
UNI

Svenska fackförbund och centralorganisationer:

ASSR
Byggnads
Elektrikerna
Fastighets
Finansförbundet
Handels
HRF
IF Metall
Kommunal
Livs
LO
Lärarförbundet
Seko
ST
TCO
Unionen
Union to Union
Vision
Vårdförbundet

In english:

Declaration of the global trade union meeting, arranged by Union to Union, in Stockholm, September 2022

“As members of the global trade union movement, representing millions of workers all around the world, we stand together for peace, democracy and human rights. We urge the Swedish government and parliament not to cut down on the support for the most vulnerable in our world. Development cooperation has been key in the fight for democracy, climate justice, and to end poverty.

Working together, with our global union partners, to ensure a Just Transition and to build economic and political power to shift us towards a path of sustainability and social justice. We need dialogue, unity and action to fight the high levels of inequality between and within countries. Sweden has traditionally shown a moral and ethical commitment for the survival of mankind and our common global goals.

This is the time to stand up, once again, for our core values of equality, dignity, development, democracy and peace”.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.