Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Den informella sektorn är stor i södra Afrika. Mthulisi, på bilden, arbetar som budchaufför i Johannesburg, Sydafrika. Här väntar han på samtal om nästa körning. Foto: Marc Shoul/Panos Pictures

Nytt projekt med fokus på ungdomar i södra Afrika

2021-09-21

Otrygga anställningar, dålig kunskap om fackliga rättigheter och en fackföreningsrörelse som ibland missar att inkludera unga. Genom ett nytt projekt vill Union to Union, tillsammans med ITUC-Africa, öka ungdomars kunskap och engagemang kring fackliga frågor, jämställdhet och utveckling i södra Afrika.

Projektet genomförs i 14 länder fram till årsskiftet. Det huvudsakliga syftet är att öka medvetenheten och kunskapen kring fackliga och mänskliga rättigheter hos ungdomar – och att få fackförbund i södra Afrika att bättre slå vakt om frågor som rör ungdomars situation på arbetsmarknaden.

Många av länderna i södra Afrika har en mycket stor andel unga. Bland de unga som jobbar är majoriteten verksamma inom den informella sektorn. Detta innebär osäkra anställningsvillkor, låga löner och bristfällig arbetsmiljö. Något som den fackliga rörelsen, globalt, vill motverka. 

– ITUC-Africa tar ungdomsfrågan på största allvar, eftersom själva fackföreningsrörelsens överlevnad ligger helt och hållet på vår förmåga att mobilisera, organisera och integrera ungdomen, säger ITUC-Africas (världsfackets afrikanska organisation) generalsekreterare Kwasi Adu-Amankwah.

Kunskapen saknas

Det finns flera utmaningar. En är att ungdomar i regionen generellt sett har låg kunskap och kännedom kring sina rättigheter, en annan att den fackliga verksamheten kan vara väldigt traditionell – och därför missar att få med ungdomar i sin verksamhet. 

– Om du inte känner till lagar, regler och rättigheter, vet du inte alltid att du exploateras och utnyttjas, och du saknar ofta kapaciteten att skydda dig och andra, säger Lennart Reinius, programchef på Union to Union.

Utöver att öka kännedomen hos ungdomar och fackförbund innehåller projektet en aspekt av påverkansarbete. Beslutsfattare och medier måste helt enkelt bli bättre på att lyfta fram och diskutera ungdomars situation och behov. 

Ambassaden positiv

Finansieringen kommer från Sida. Sveriges ambassad i Addis Abeba menar att det finns bra potential i projektet. Ulf Ekdahl, biträdande chef för Sektionen för regionalt utvecklingssamarbete, påpekar vikten av projektets struktur och genomförande.

– Union to Unions och svenska fackföreningars långa erfarenhet och kunskap av internationellt samarbete är avgörande. Lika avgörande är att projektet genomförs i nära samarbete med ITUC-Africa och SATUCC och att det utgår från de behov och prioriteringar som är relevanta i de identifierade samarbetsländerna.

Fotnot: Projektets titel är titeln ”Increasing Youth Awareness and Mobilization around Labour Standards and Trade Union Rights in the Southern Africa Region”. Projektet kommer genomföras av Union to Union och ITUC-Africa med hjälp av SATUCC (Southern Africa Trade Union Coordination Council), som är den regionala organisationen för fackföreningsrörelsen I södra Afrika.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.