Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ashwini tittar i backspegeln när hon kör Uber-taxi.
Arbetsdagarna för Uber-föraren Ashwini är extremt långa, från klockan 06.00 till 23.00, i Bangalore, huvudstaden i delstaten Karnataka i södra Indien.
Foto: Foto: Panos Pictures

Med starka fack kan krisen vändas till ökad rättvisa

2021-05-18

Pandemin chockade världen och drygt 300 miljoner jobb riskerar att helt försvinna, enligt FN:s arbetslivsorgan ILO. Världsbanken räknar också med att 150 miljoner människor kan hamna i extrem fattigdom. Nu krävs tydliga satsningar på hållbara och socialt rättvisa arbetstillfällen för att vända utvecklingen: nyckeln till framgång är starka fack, enligt Union to Unions rapport “A Changing World of Work – what does it mean for international development cooperation?”

Redan före covid-19-pandemin var arbetstagarna i länder med utbredd fattigdom de hårdast drabbade av klimatförändringarna, robotiseringen och digitaliseringen. Pandemin har gjort orättvisorna ännu tydligare: enligt FN har lika många människor i världens allra fattigaste länder dött på grund av den ekonomiska krisen, som det har avlidit människor av covid-19 i de rikare delarna av världen.

Unik chans till förändring

Samtidigt som många börjar blicka framåt, i takt med att allt fler blir vaccinerade, växer oron för att världen ska missa tillfället att efter pandemin satsa medvetet på ett globalt samarbete för ökad ekonomisk jämlikhet.

– Risken är stor att frågor kring schysta arbetsvillkor och anständiga löner glöms bort, säger Lennart Reinius, t f kanslichef på Union to Union. Faktum är att redan under pandemin försämrades arbetsvillkoren i väldigt många fall, och den globala krisen riskerar att bli en ursäkt för att ”förändringar” måste göras på arbetsmarknaden. De som drabbas hårdast av detta är arbetstagarna.

Trygga jobb mot fattigdom

Med rapporten “A Changing World of Work – what does it mean for international development cooperation?” vill Union to Union visa på vikten av en facklig analys av framtidens arbetsmarknad: utan trygga jobb med löner som går att leva på kan inte världen klara Agenda 2030.

– Det som borde vara målet för arbetet i framtiden är människorna och miljön. Inte företagsvinsterna. Vi måste skapa en framtid med anständiga jobb åt alla och social rättvisa, där ingen lämnas utanför, säger Ambet Yuson, generalsekreterare på det globala facket BWI, med tolv miljoner medlemmar i 135 länder.

Samverkan för framtiden

Enligt Lennart Reinius måste den globala fackföreningsrörelsen fortsätta att mobilisera arbetstagare och rekrytera medlemmar, för att anständiga jobb och arbetsvillkor ska vara en självklarhet för stater och näringsliv, även efter pandemin. Fler fackliga medlemmar leder till ökad styrka i påverkansarbetet av regeringar och företag, vilket i sin tur bidrar till ett gynnsammare förhandlingsklimat.

– Det är också viktigt att skapa allianser, exempelvis med viktiga företag och forskare, liksom med de regeringar som är öppna för en mer klimatanpassad värld, där mänskliga rättigheter och ekonomisk stabilitet ses som väsentliga faktorer för den framtida utvecklingen, säger Lennart Reinius. Ökad samverkan inom den globala, fackliga rörelsen är också viktigt för att kunna påverka beslutsfattare.

Miljontals jobb hotade

Förutom krisen i spåren av pandemin pekar Union to Union i rapporten även på utmaningarna orsakade av klimatet, liksom demografiska och ekonomiska förändringar. Det gäller särskilt i låg- och medelinkomstländer, där effekterna väntas bli stora och ske mycket snabbt. Minst 344 miljoner nya jobb måste skapas fram till år 2030, och i en del länder riskerar så många som åtta av tio arbetstillfällen att försvinna på grund av digitaliseringen.

I rapporten framhåller Union to Union det fackliga utvecklingssamarbetet. Svenska fackförbund samarbetar sedan länge, och med framgång, tillsammans med Union to Union och internationella partner, för en socialt hållbar framtid, med anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Fackligt bistånd avgörande

Även BWI:s generalsekreterare Ambet Ysuon framhåller behovet av fackligt bistånd, inte minst när det handlar om att påverka näringslivet:

– Ja, det internationella utvecklingssamarbetet spelar en mycket viktig roll, genom stödet till fackföreningarna när de utmanar multinationella företag. Det uppdraget klarar inte lokala fack på egen hand.

Bättre villkor – allas vinst

Forskning visar att starka fackförbund är en effektiv väg för att bekämpa fattigdom. Men fler behöver blir övertygade om fackens viktiga roll:

– Genom studier, forskning och deltagande processer kan mer kunskap samlas för att ge evidens för att kopplingen mellan bättre villkor för arbetstagarna främjar produktivitet och kreativitet inom olika branscher, vilket ligger i arbetsgivarnas intresse, säger Lennart Reinius och fortsätter:

– Samtidigt är det angeläget att den fackliga rörelsen fortsätter att stärka engagemanget i de stora, avgörande samhällsfrågorna kring demokrati, ekonomi och klimatet. Det är avgörande för att det fackliga arbetet på lång sikt ska få genomslagskraft och att arbetstagarnas rättigheter ska kunna uppfyllas.

Tydliga rekommendationer i rapporten

För att främja en rättvis utveckling av den globala ekonomin och arbetsmarknaden efter pandemin presenterar Union to Unions rapport “A Changing World of Work – what does it mean for international development cooperation?” flera rekommendationer:

  1. Aktörerna inom det internationella utvecklingssamarbetet måste vara tydligt inriktade på en arbetsmarknad i förändring och öka stödet för FN-organet ILO:s ”Decent Work Agenda”
  2. Rätten att organisera sig fackligt måste värnas och demokratiska, fria och representativa fack stärkas
  3. Ett välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadens parter, så kallad social dialog, är nyckeln till en jämlik arbetsmarknad i framtiden
  4. Informella jobb måste omvandlas till formella, trygga anställningar med levnadslöner
  5. Fackliga organisationer behöver utöka medlemskretsen och bygga allianser

TEXT: MAJA AASE

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.