Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Hög arbetslöshet bland migrantarbetare i Thailand kan enligt experter göra det svårare att begränsa smittspridningen av COVID-19.
Foto: Foto: Prachatai (licensierad under CC BY-NC-ND 2.0)

Pandemin slår hårdare än befarat mot jobben

2020-09-24

Pandemins effekter innebär ett hårdare slag mot den globala arbetsmarknaden än vad som tidigare befarats och människor i länder med utbredd fattigdom drabbas värst.

Enligt FN:s arbetslivsorgan, ILO, är pandemins effekter på den globala arbetsmarknaden större än vad som tidigare befarats. Människor i länder med utbredd fattigdom drabbas värst då pandemins effekter slår allra hårdast mot deras försörjning.
 
De arbetade timmarna har minskat med 17 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med sista kvartalet 2019. Det motsvarar nästan 500 miljoner heltidsjobb globalt och 100 miljoner fler förlorade heltidsjobb än i ILO: s prognos i juni. Minskningen under årets tredje och fjärde kvartal kommer sannolikt också att bli större än tidigare befarat.

Människor som levde i fattigdom och utsatthet redan innan pandemin bröt ut har drabbats oproportionerligt hårt och i större utsträckning än förväntat. Detta riskerar att permanenta fattigdomen hos världens mest utsatta och rasera decennier av fattigdomsbekämpning i låginkomstländer.

ILO efterlyser ökad solidaritet

– När FN:s generalförsamling samlas i New York finns det ett stort behov av att det internationella samfundet fastställer en global strategi för återhämtning genom dialog, samarbete och solidaritet. Ingen grupp, land eller region kan besegra den här krisen ensam, sa ILO:s generalsekreterare Guy Ryder vid en presskonferens i veckan. 

För att minimera pandemins negativa konsekvenser efterlyser ILO ett antal åtgärder. Inte minst behövs ett effektivt och skräddarsytt stöd som riktas mot de mest utsatta och hårdast drabbade, såsom kvinnor, unga och arbetstagare inom den informella ekonomin. Det krävs också ökad internationell solidaritet från rikare länder för att stötta de människor som drabbats av de hårt sargade arbetsmarknaderna i låg- och medelinkomstländer. Ett välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadens parter fortsätter att vara avgörande för en välfungerande respons.

"Inte låta oss nedslås"

– Det är nedslående att se de negativa siffror som ILO presenterar, att det är de människor som redan arbetade under osäkra och otrygga förhållanden i låginkomstländer som har drabbats värst också av pandemin, säger Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union, och fortsätter:

- Det är i tillägg till redan stora utmaningar för världens arbetstagare, där arbetsmarknaden genomgår stora förändringar i ljuset av digitalisering, klimat- och demografiska förändringar. Men vi får inte låta oss nedslås. Internationellt samarbete och fackligt utvecklingssamarbete är viktigare än någonsin. Vi på Union to Union och våra svenska och internationella partners är redo att fortsätta vårt arbete för en rättvis återhämtning där ingen lämnas utanför, säger Sofia Östmark..  
 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.