Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Munirajus händer efter att ha manuellt tömt en latrin i Bangalore, India.
Foto: Foto: WaterAid/CS Sharada Prasad/Safai Karmachari Kavalu Samiti

Fruktansvärda arbetsförhållanden för miljontals sanitetsarbetare

2019-11-18

Sanitetsarbetare har ett av de viktigaste jobben i samhället. De ser till att latriner töms, avlopp fungerar och att avföring tas om hand på ett säkert sätt. Men miljoner sanitetsarbetare runt om i världen tvingas göra det under fruktansvärda arbetsförhållanden. Detta leder till förödande konsekvenser. Många dör när de utför arbetet, antingen i olyckor eller av sjukdomar och infektioner de drabbats av efter att ha kommit i direkt kontakt med avföring.

Dagens samhälle är beroende av fungerande avlopp och sanitetssystem. För att våra sanitetssystem ska fungera krävs sanitetsarbetare som tömmer latriner och rensar avlopp. Många har tillgång till skyddskläder, utrustning och schysta arbetsvillkor men miljoner människor tvingas utföra arbetet manuellt helt utan skyddskläder eller rättsligt skydd.

I samband med Värld­stoalettda­gen 2019 publicerar Wa­t­erAid rap­porten ”The hidden world of sanitation workers” som bel­yser san­itet­sar­betares sit­u­a­tion. Rapporten har tagits fram tillsammans med ILO, Världsbanken och WHO och belyser att sanitetsarbetare är en av de mest utsatta grupperna i samhället.

Sanitetsarbetare som manuellt tömmer latriner och rensar avlopp tillhör ofta de redan fattigaste, mest utsatta och diskriminerade grupperna i samhället. Ar­betet i sig förstärker de­ras ut­satthet genom att de upp­fat­tas som orena och ovärdiga an­dra ar­beten. Många av sanitetsarbetarna utför också arbetet informellt, helt utan rättigheter och möjlighet att ställa krav.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.