Hoppa till huvudinnehåll

Teknik för grön omställning – hållbart för vem?

2019-11-27

Bakom tekniken som gör den gröna ekonomin möjlig finns en ohållbar verklighet för arbetstagare. För en rättvis och grön omställning måste hänsyn tas till både människan och planetens hälsa.

Omställningen till ett förnybart samhälle har lett till att utbudet av elsparkcyklar, eller elscooter som de också kallas, exploderat det senaste året. I större svenska städer är de numera ett naturligt och smidigt transportmedel i trafiken. Men tittar man på produktionskedjan av dessa eldrivna tvåhjulingar finns där en annan verklighet och som är allt annat än hållbar – framförallt ur ett socialt perspektiv.

Elsparkcyklar och elbilar, liksom våra mobiltelefoner, drivs av batterier som ofta innehåller litium och kobolt. Dessa metaller utvinns i gruvor i flera av världens fattigaste länder och där arbetsförhållandena är anskrämliga och metoderna i utbrytningsprocessen fossila. En ohållbar verklighet som innebär ett högt pris för både människan och miljön.

 Evelina RönnbäckFoto: Evelina Rönnbäck

Hållbar utvinning av metaller från gruvindustrin är en omtalad fråga och som Union to Union diskuterat flitigt under hösten. Nyligen besökte gruvexperten Glen Mpufane från det globala facket, IndustriAll, Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Linköping. Mphufane deltog i Union to Unions fördjupande seminarium om arbetsvillkoren i gruvindustrin – där 30 personer dör dagligen i jobbet. Under Glen Mpufanes besök i Sverige diskuterades även den farliga arbetsmiljön med statssekreteraren Emil Högberg. Särskilt betonade Mpufane den viktiga roll som facket kan spela i att förbättra villkor och arbetsmiljö. Mötet var ett viktigt inspel till arbetet för hållbara metaller och mineraler som de svenska och finska näringsministrarna tillsammans initierat, där ett stärkt arbete för hållbara metaller genom det internationella utvecklingssamarbetet är en del.

Allvarliga hälsoproblem orsakas av gruvarbete i Zambia

Swedwatch har också tittat närmare på problematiken bakom brytningen av metaller som ny teknik består av och släppte tidigare i år rapporten Copper with a cost. Rapporten fokuserar på kopparutvinningen och dess negativa konsekvenser för miljö och människor som bor och lever runtom gruvorna. Studien tar upp de allvarliga hälsoproblem som orsakas av gruvarbetet i Zambia. Ett land med hög fattigdom och där kopparutvinningen är stor. Studien visar bland annat att befolkningen som lever omkring koppargruvorna drabbats av allvarliga hälsokonsekvenser för att dricksvattnet förorenas av processen.

Det behövs en Just Transition

För att nå målen i Agenda 2030 om hållbar utveckling och åtagandena i klimatavtalet från Paris behöver övergången till ett fossilfritt samhälle ske i rask takt. En övergång som tar till vara på både de miljömässiga och sociala aspekterna i hela produktionskedjan, från utvinningen av metallen till användandet av fossilfria produkter. I denna strävan kan det fackliga utvecklingssamarbetet spela en viktig roll, något som Union to Unions generalsekreterare, Sofia Östmark, poängterande under MR-dagarnas sista dag i Linköping. Genom en rättvis omställning, en så kallad Just Transition, kan vi säkerställa att både människan och miljön är i centrum, menar Östmark.

I ett samhälle där vi är allt mer beroende av att vara uppkopplade på våra datorer och mobiltelefoner behöver mer uppmärksamhet riktas till hur processen kring metallerna som ger energi till dessa produkter tas fram. Att säkerställa att processen är hållbar för såväl människor som miljön är av största relevans för att göra det hållbart på riktigt. Omställningen till en grönare ekonomi kan inte ske på bekostnad av människors hälsa och liv. En fråga som Union to Union med samarbetspartners kommer diskutera vidare på klimattoppmötet i Madrid, COP25, om en vecka.

Text: Sanna Johansson

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.