Hoppa till huvudinnehåll

Från noll till 450 – IF Metalls globala jobb ger resultat

2019-12-06

På Volvos fabrik i Thailand var inte en enda av arbetarna med i facket. Men efter en satsning med stöd av IF Metall kunde man bilda en fackklubb och fick snabbt 450 medlemmar. Det är ett exempel på hur fackets globala arbete ger resultat.

IF Metall är ett av Sveriges största fackförbund och också ett av de förbund som har en omfattande internationell solidaritetsverksamhet. Det handlar både om ett politiskt påverkansarbete i Sverige, Norden och i övriga världen, och om direkta samarbeten med fackliga organisationer i flera länder. För förbundet är fackliga rättigheter, rätten att organisera sig och förhandla kollektivt högt prioriterade frågor. I det sammanhanget är utvecklingssamarbetet och IF Metalls internationella projekt viktiga medel.

- Engagemanget visar sig både på kongressen, i förbundsledningen, i avdelningarna och hos vanliga medlemmar. Ansvaret för utvecklingssamarbetet ligger på organisationsenheten där vi bland annat samordnar och utvecklar projektverksamheten, berättar Glenn Abrahamsson som är ansvarig för IF Metalls utvecklingssamarbete och ombudsman.

Förbundets medlemmar jobbar inom olika typer av industri. Det är en sektor som är utsatt för stark internationell konkurrens. Många av arbetsgivarna är multinationella företag som relativt enkelt kan flytta verksamheten mellan olika länder om det ger bättre vinst.

- Våra medlemmar är konkurrensutsatta och jobbar på en global marknad. De påverkas av vad som händer i världen. Det är en anledning till att det är viktigt för oss att jobba för bättre villkor och löner i andra delar av världen också. Om lönerna och anställningsvillkoren förbättras även utomlands så blir det svårare och dyrare att flytta ut verksamheten dit, säger Glenn Abrahamsson.

Han betonar också att det globala engagemanget främst handlar om facklig solidaritet.
- Varför ska arbetare i andra länder ha sämre villkor, löner och arbetsmiljö än vi?

IF Metalls internationella projekt genomförs oftast i samarbete med den fackliga federationen IndustriAll Global Union, och flera länder är involverade. Men Glenn Abrahamsson berättar att man också har direkt samarbete med fackförbund i någon annan del av världen. Ett lyckat exempel på det är uppbyggnaden av facklig verksamhet tillsammans med det thailändska facket TEAM (Thai Confederation of Electronic, Electrical Appliances, Auto and Metal Workers).

Projektet är inriktat på svenska storföretag som har anläggningar i Thailand – Scania, Electrolux och Volvo.
- Det handlar om att värva medlemmar och bygga upp klubbar. TEAM är en federation, och de flesta facken är företagsbundna. Så tillsammans med TEAM har vi jobbat för att dra igång den fackliga verksamheten på de här företagen. Det är en fördel att det är svenska företagskoncerner, eftersom det ger oss mer inblick och bättre påverkansmöjligheter.

Glenn Abrahamsson berättar att det för ett år sedan inte fanns en enda medlem i facket på Volvos fabrik utanför Bangkok. Men efter att TEAM börjat värva så är nu hälften av arbetarna, drygt 450 personer, med i fackklubben.

- I det här projektet har vi verkligen varit med och gjort verkstad. Vi har fungerat som rådgivare och stöttat i förhandlingar och organisationsarbetet. Dessutom har förtroendevalda från Sverige varit med där och introducerat facket. Det har varit fantastiskt.

De fackliga kollegorna från TEAM i Thailand har också varit på erfarenhetsutbyte i Sverige.
- Det gav väldigt mycket. Vi har mycket att lära och inspireras av när det gäller drivet och engagemanget i arbetet med att värva medlemmar och organisera sig. Det är de jättebra på, säger Glenn Abrahamsson.

Text: Anna Hjorth
Foto och film: Stefan Nilsson

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.