Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Arbetstagare vid en fabrik som gör tegelstenar i Ahmedabad, Indien. Foto: Crispin Hughes / Panos Pictures

Fackligt utvecklingssamarbete – varför det?

2021-11-18

200 miljoner - så många medlemmar samlar fackföreningsrörelsen globalt. Det möjliggör ett starkt samarbete som är viktigt när omvärlden ständigt förändras, när hoten mot demokratin är många och kriserna avlöser varandra.
– Det globala samarbetet är effektivt och säkerställer både långsiktighet, engagemang och legitimitet, förklarar Lennart Reinius, programchef hos Union to Union.

Sverige har en stark facklig tradition, men nya generationer ställer nya krav. Det moderna yrkeslivet skapar förändrade förutsättningar. De informella* jobben blir allt fler, både i Sverige och globalt.

Teknikutveckling, klimatförändringar och migration skapar ständigt föränderliga förutsättningar. Lägg till detta politisk och demokratisk osäkerhet, global pandemi och ett växande klimathot.

Att arbetstagare känner till vilka rättigheter de har på sitt jobb är inte en självklarhet. Framför allt inte i ett globalt perspektiv. En av nycklarna för att förändra detta är globalt fackligt utvecklingssamarbete.

Demokrati och schysta jobb

Union to Union är de svenska fackens biståndsorganisation. Vi, tillsammans med svenska och lokala fackförbund över hela världen, koordinerar och genomför det fackliga utvecklingssamarbetet.

Målet är en mer demokratisk, hållbar värld – med schysta jobb.

De flesta av Union to Unions projekt genomförs i samarbete med svenska fackförbund och en global facklig federation – ett globalt fack. De globala facken är uppdelade efter branschtillhörighet och svenska fackförbund är medlemmar i ett eller flera. Men de globala fackens verksamhet består inte enbart i att driva utvecklingsprojekt.

– Vi är aktiva i globalt påverkansarbete på flera sätt. Vi lyfter våra medlemmars frågor gentemot FN, vi utför direkt påverkansarbete kring fackliga rättigheter och förutsättningar i olika länder, till exempel Myanmar, Filippinerna och Colombia.

– Dessutom arbetar vi gentemot stora multinationella företag, förklarar Christy Hoffman, som är generalsekreterare på det globala facket UNI.

Ett kretslopp av fackförbund

Kretsloppet av svenska, lokala och globala fackförbund skapar det fackliga utvecklingssamarbetet. Alla parter bidrar med sin expertis. Det kan röra sig om organisatorisk expertis eller kunskaper inom förhandling, jämställdhet, miljö eller rättighetsarbete. Resultatet blir starkare fackförbund.

– Fackliga utvecklingsprojekt, som de Union to Union genomför, skapar förutsättningar hos fackförbund i olika länder att organisera sig, utbilda sig och utvecklas till starkare röster för fackliga rättigheter, säger Christy Hoffman.

Är du nyfiken på vad just ditt fackförbund medverkar i för projekt? Kolla i vår projektdatabas Facket i världen. Du kan också kontakta den internationella sekreteraren på just ditt förbund – eller varför inte diskutera med dina kolleger?

* Informella jobb är anställningar eller arbetstillfällen som saknar olika former av trygghet eller avtal. Det kan handla om oreglerade arbetstider, löner och arbetsmiljö. Till den informella sektorn räknas exempelvis små egendrivna verksamheter som är nödvändiga för en enskild person eller familjs försörjning.  Många jobb i den informella ekonomin finns inom exempelvis gatuförsäljning, hantverk, hushållstjänster och distribution av varor.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.