Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Arbetstagare som är på väg till kaffekooperativet i Uganda
#facketgörskillnad. På bilden: kaffeodlare från ett kooperativ i Uganda. Kooperativet exporterar bland annat Fairtrademärkt kaffe till Storbritannien. Foto: Karen Robinson/Panos Pictures.

Hållbarhet och schysta jobb i en föränderlig värld – #facketgörskillnad

2021-06-09

Facket gör skillnad, varje dag, över hela världen. En viktig ingrediens i detta är det fackliga utvecklingssamarbetet, som bidrar till fattigdomsbekämpning, demokrati och jämställdhet. Detta kan du läsa om i vår verksamhetsberättelse för 2020.

Fackföreningsrörelsen världen över har det senaste året visat prov på en otrolig motståndskraft och förmåga att hantera kriser. Pandemin har tvingat fackföreningarna att anpassa sig till nya typer av utmaningar och har på många håll med framgång kunnat hjälpa sina medlemmar att ställa krav på rimliga villkor.

Vad som blivit tydligt under året är att starka oberoende fackföreningar har en central roll att spela i tider av kris och att de som inte skyddades av fackliga rättigheter och sociala skyddsnät blir de som drabbas allra hårdast när krisen slår till.

"Covid-19-pandemin har visat på den fundamentala betydelsen av fackliga rättigheter och en facklig global rörelse", säger Lennart Reinius, programchef och tillförordnad kanslichef på Union to Union. Han påpekar vidare:

"Utan de fackliga organisationerna och deras kamp för alla de miljontals arbetstagare som drabbats hårt, hade världen stått inför ännu fler svårigheter och utmaningar vad det gäller att skydda sig och återhämta sig från pandemins effekter."

Vikten av oberoende fackföreningar

I årets verksamhetsberättelse ser vi tydligt hur viktiga oberoende fackföreningar är – inte minst ser vi hur de under 2020 fortsatt kämpa för arbetstagares rättigheter. Detta trots att utmaningarna är många. Runt om i världen arbetar fackförbund och dess medlemmar under svåra förhållanden; i många fall är hot, våld och trakasserier vardag.

"En väsentlig styrka i det fackliga arbete som Union to Union stödjer ligger i den fackliga rörelsens syfte och förmåga att engagera arbetstagare och rekrytera medlemmar på en global skala. Det bidrar till en långsiktig hållbarhet för de fackliga rättigheterna och rörelsens oberoende", säger Lennart Reinius.

2020 färgades starkt av den globala covid-19-pandemin. Men det var också ett år under vilket värdet och vikten av det fackliga, internationella, utvecklingssamarbetet tydliggjordes. Under rådande pandemi – men också i framtiden – är det viktigt att säkerställa att arbetstagares villkor skyddas. Att arbetstillfällen bevaras. Att arbetstillfällen är schysta och hållbara – och inte minst att de är jämställda.

Ljuspunkter under ett utmanande år

Under 2020 drev svenska fackförbund och globala fackliga federationer, tillsammans med lokala fack, 85 utvecklingsprojekt med stöd av Union to Union. Utmaningarna var många och stora, men allt var inte nattsvart. Under året visade det fackliga utvecklingssamarbetet många exempel på styrka och enighet och inte minst på att #facketgörskillnad.

Läs mer om hur facket gör skillnad runt om i världen i vår verksamhetsberättelse. Vi kommer under sommaren och hösten att fortsätta berätta hur det fackliga utvecklingssamarbetet bidrar till hållbarhet och schysta jobb i en föränderlig värld. Följ oss både på Facebook och via Instagram och Twitter!

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.