Foto: Lina KarlssonPatricia Nyman, nationell samordnare i Sydafrika för IULs kvinnoprojekt.

”Vi ska se till att medlemmarnas rättigheter respekteras”

Det sker framsteg, men vägen till ett arbetsliv fritt från diskriminering är fortfarande lång. Patricia Nyman, nationell samordnare i Sydafrika för IULs kvinnoprojekt, är övertygad om att facken spelar en viktigt roll i att driva hbtqi-frågor framåt.
Vi ska vara en aktör för förändring.

I april 2015 antog det globala facket för livsmedel, lantbruk och hotell – IUL - en resolution om hbtqi-rättigheter. I resolutionen fastslås bland annat att IUL ska lägga såväl resurser som kraft på att stötta hbtqi-arbetstagare världen över.

- Resolutionen har varit ett viktigt verktyg för att driva frågorna framåt och för att bli hörd, säger Patricia Nyman, som arbetar på fackförbundet SACCAWU och är nationell samordnare i Sydafrika för projektet Promote women's participation in their unions Africa”.

Patricia Nyman har under flera år arbetat aktivt för hbtqi-rättigheter inom olika fackliga nätverk i regionen. Bland annat har frågan diskuterats inom ramen för IULs regionala kvinnoprojektet, som drivs av de tre svenska förbunden Kommunal, Livs och HRF med stöd av Union to Union.

- Resolutionen har fungerat som en startpunkt, men också gjort att hbtqi-frågor numera tas på allvar, säger hon.

IUL har också inrättat en hbtqi-kommitte som utgör en formell grupp inom IULs strukturer och representeras i de styrande organen. I november 2019 höll de ett konstituerande möte i Barcelona, där fackliga företrädare – däribland Patricia Nyman - diskuterade erfarenheter och strategier för att stärka och skydda hbtqi-rättigheter i arbetslivet. En viktig del av diskussionerna handlade om hur facken kan arbeta för att göra förbunden mer inkluderande.

- Det är vårt ansvar att se till att medlemmarnas rättigheter respekteras, oavsett vad det handlar om. Vi som fackföreningar ska vara aktörer för förändring, säger hon.

Ett stort steg framåt – men lång väg kvar

I början av 2019 röstade Angola bort gammal kolonial lagstiftning och avkriminaliserade samkönade relationer. Senare samma år gjorde Botswana detsamma. Ett stort steg framåt för hbtqi-rörelsen i regionen. Men enligt Human Rights Watch är det fortfarande straffbart med samkönade relationer i 33 afrikanska länder. Flera av dessa staters lagstiftning har koloniala rötter.

Tillsammans med IULs regionala samordnare inom jordbruket, Mopholosi Morokong,  jobbar Patricia Nyman på ett regionalt plan med att försöka ändra attityderna inom fackliga organisationer i de länder där homosexualitet fortfarande är kriminellt.

I Sydafrika, där Patricia är baserad, kan samkönade par ingå äktenskap sedan 2006. Landet har också lagstiftning som skyddar hbtqi-personer. Men diskriminering och trakasserier förekommer, menar hon.

- Vi kan prata mer öppet om problemen nu, men medlemmar som är hbtqi-personer känner sig fortfarande inte trygga inom facken. De söker sig snarare till hbtqi-organisationer. Men förhoppningsvis kommer fler och fler komma ut ur garderoben även inom den fackliga världen.

Nyckeln är att fokusera på medlemmarna”

Att facket spelar en betydelsefull roll i att driva arbetet framåt för hbtqi-rättigheter är Patricia Nyman övertygad om. Utöver att arbeta för inkluderande lagstiftning, är det viktigt med ökad kunskap och medvetenhet, anser hon.

– Vi har haft workshops där fokus har varit på hbtqi-personers levda erfarenheter och på det konkreta istället för det abstrakta. Efter det upplevde jag att attityderna skiftade fundamentalt och att förståelsen ökade. Därför tror jag att nyckeln är att fokusera på våra medlemmar.

Text och foto: Lina Karlsson.

Informationsmaterial om hbtqi-rättigheter i arbetslivet:

Broschyr (IUL): Our common struggle for rights and equality - organising, fighting and winning LGBTI workers’ rights. A resource for IUF affiliates in the Africa region
Länk (extern)

Broschyr (IUL): Bargaining demands for LGBTI Workers’ Rights - A resource for IUF affiliates
Länk (extern)

Skrift (Union to Union): Öppna starka och fria
Länk

Om IUL:

Det globala facket IUL (The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association) organiserar förbund för anställda inom lantbruket, livsmedelsindustrin och hotell- och restaurangbranschen. HRF, Livs, Kommunal och Unionen är medlemmar i IUL.