Foto: Isabelle OlaussonFackligt aktiva Chalee Loysoon och Abraham Reyes från Thailand och Filippinerna.

Vi måste kämpa tillsammans mot multinationella företag som bryter mot arbetares rättigheter

Fackförbund i Filippinerna och Thailand har ofta liknande utmaningar gällande arbetstagares rättigheter och facklig organisering på multinationella företag och i deras värdekedjor. Genom att delta i projektet Building Union Power har broar byggts mellan fackförbund i Filippinerna och Thailand. Samarbetet har lett till tre positiva resultat: Fler medlemmar, kapacitetsutveckling och solidaritet.

I höstas träffades representanter från de deltagande fackförbunden för en årlig uppföljning av utvecklingsprojektet Building Union Power Philippines & Thailand, som drivs av det globala fackförbundet IndustriALL, IF Metall, Pappers och Unionen med stöd av Union to Union. Projektet syftar till att stärka det fackliga arbetet på en regional nivå, bygga broar och stärka samarbetet mellan IndustriALL:s medlemsförbund i Thailand och Filippinerna. Fackförbunden möter ofta liknande utmaningar när det kommer till arbetstagares rättigheter och facklig organisering, särskilt när det gäller att organisering i multinationella företag och deras värdekedjor.

Förra året utvecklades ett nätverk mellan fem multinationella företags fackföreningar som har verksamhet i de båda länderna. Nu har även fackförbund vid samma multinationella företag från Indonesien bjudits in till att delta.

Abraham Reyes från Integrated Labor Organization – Philippines (ILO-P) har jobbat med projektet sedan 2014.  Genom projektet har de deltagande fackförbunden haft aktiviteter tillsammans, och Abraham menar att de har lärt sig massa tack vare dessa aktiviteter, bland annat om hur de thailändska facken har gått samman och blivit mer enade. Dessutom har de lärt sig mycket genom att följa de svenska fackförbunden: Hur de förhandlar med multinationella företag eller industrin, hur de försvarar sina kollektivavtal och hur de får arbetsgivarna att gå med på det. De har även fått ökade kunskaper kring medlemsrekrytering och hur man startar en konversation om facket med en arbetare, menar Abraham.


Abraham Reyes, National executive vice president of Integrated Labor Organization – Philippines (ILO-P).

Tre positiva resultat

Projektet har varit framgångsrikt, enligt Abraham. Först och främst har projektet resulterat i att de har expanderat och vuxit i form av medlemskap. Genom projektet har de fått stöd i aktiviteter som berör organisering. Det har varit viktigt för i Filippinerna kan det bli dyrt och svårt att organisera om arbetsgivaren agerar mot bildandet av en fackförening.

Det andra som projektet har resulterat i, enligt Abraham, är kapacitetsutveckling:

Genom projektet har vi utvecklat massa nya färdigheter. Vi utvecklade lokala fackförbunds kunskap kring kommunikation och presentationer, och de står nu på egna ben, för vi har utvecklat deras kunskaper om kommunikation.

Solidaritet är det tredje resultatet från projektet, berättar Abraham:

- Vi arbetar inom varje område och vi är överens om kampanjer och vad för aktion vi ska genomföra.

2014 trodde få att ett lagförslag om förlängd mammaledighet skulle kunna ske. Då var medlemsförbunden i IndustriALL Filippinerna ensamma i att driva denna fråga, men så småningom slöt allt fler aktörer upp och lagförslaget har nu gått igenom.


Chalee Loysoon, President of Confederation of Thai Electrical Appliances, Electronics and Metal Workers (TEAM).

Mer samarbete behövs mellan fackförbunden

Chalee Loysoong, president på Confederation of Thai Electrical Appliances, Electronics and Metal Workers, har rollen att kontrollera att allt fungerar i projektet.

Han anser att det måste till mer samarbete mellan facken i Thailand och de i Filippinerna även efter mötena. För när det finns utmaningar i Thailand med ett multinationellt företag så borde protester ske i både Thailand och Filippinerna vid samma tidpunkt för att visa vår styrka och verkligen göra skillnad, menar Chalee.

Vi måste kämpa tillsammans mot de multinationella företag som bryter mot arbetares rättigheter, och det samtidigt.

Projektet har fört samman de två länderna. Dels har de kunnat lära känna varandra och utbyta idéer och erfarenheter men framöver hoppas Chalee på fler gemensamma aktioner för större genomslagskraft.

- Jag tycker att detta är det som är så bra med samarbetet mellan dessa två länder, vi kan börja med Thailand och Filippinerna först och efter att det blivit en succé så kan vi expandera för att i framtiden samarbeta i hela Sydostasien och Asien.

 

Text och foto: Isabelle Olausson

 

Fakta - Building Union Power Philippines & Thailand

I Thailand och Filippinerna är den facklig rörelsens kapacitet att försvara arbetstagarnas rättigheter och förhandla kring löner och arbetsvillkor mycket svag. Projektet syftar till att stärka fackförbund för industriarbetare i länderna och förbättra arbetstagarnas villkor.

Läs mer om projektet här.