Building Union Power Philippines & Thailand

I Thailand och Filippinerna är den facklig rörelsens kapacitet att försvara arbetstagarnas rättigheter och förhandla kring löner och arbetsvillkor mycket svag. Projektet syftar till att stärka fackförbund för industriarbetare i länderna och förbättra arbetstagarnas villkor. Projektet kommer att stödja utbildningsinsatser vad gäller rekrytering, kapacitetsstärkande inom flera tematiska områden, kommunikation och strategisk planering och regionalt nätverkande kopplat till fack vid samma multinationella företag.

Projektnummer:
60304
Projektorganisationer:
IF Metall, Pappers, Unionen
För mer information kontakta Simon Strannard