Hoppa till huvudinnehåll

Vår historia

Union to Union har funnits sedan 1977. Arbetet för fackliga rättigheter och internationell solidaritet är lika viktigt idag som när organisationen startade för över 40 år sedan.

I Union to Unions arkiv finns en text från 1977 som beskriver varför Union to Unions föregångare, LO-TCO Biståndsnämnd, skapades. Dokumentet inleds med:

"Viljan till internationellt samarbete och internationell solidaritet är lika gammal inom fackföreningsrörelsen som rörelsen själv".

När allt fler länder blev självständiga från de koloniala systemen började den världsomfattande organisationen Fria Fackföreningsinternationalen och yrkessekretariaten organisera fackligt biståndsarbete.

Initiativ av LO och TCO

Till en början kom de ekonomiska medlen uteslutande från fackliga medlemmar genom till exempel solidaritetsfonder. Men i Sverige ökade biståndsbudgeten och 1970 tog LO och TCO kontakt med biståndsorganet Sida, för att undersöka möjligheten att få bidrag också till fackligt utbildningsverksamhet i länder med utbredd fattigdom.

Ett samarbete inleddes och till en början godkände Sida projekt för projekt. 1975 fick LO och TCO ett administrativt bidrag för att smidigare hantera handläggningen av projekten, och i samband med det bildades ett gemensamt sekretariat för biståndsfrågor.

1977 tilldelades sekretariatet för första gången ett ramanslag, och i och med detta bildades LO-TCO Biståndsnämnd. Nu kunde utbildningsprojekten planeras mer långsiktigt och hela handläggningskedjan hanteras under LO/TCO:s behörighet. Det blev därmed också möjligt att utöka det fackliga utvecklingssamarbetet, i form av fler och mer omfattande projekt, som kunde löpa under längre perioder.

Saco blir medlem - och Union to Union bildas

Sedan dess har verksamheten utvecklats och växt. 2015 tog LO-TCO Biståndsnämnd nästa stora steg, då centralorganisationen Saco blev del av medlemskretsen. I samband med Sacos inträde bytte organisationen också namn till Union to Union och antog nya stadgar.

- Världens akademiker bidrar redan till utveckling och välstånd, men kan göra det ännu mer om de organiserar sig och stärker sina rättigheter. Därför tar vi nu klivet in i Union to Union för att, tillsammans med våra medlemsförbund, engagera oss mer för våra systerorganisationer i andra länder, sa Göran Arrius, ordförande Saco, vid namnbytet.

40 år av fackligt utvecklingssamarbete

År 2017 fyllde Union to Union 40 år. Organisationen är lika viktig idag, som när den grundades. Skälen till det är många:

  • det finns fler än 20 miljoner slavarbetare
  • kvinnor diskrimineras på sina arbetsplatser runt om i världen
  • lagar hårdnar och utrymmet att organisera sig krymper på många håll
  • många som är fackligt aktiva är det med fara för sitt liv

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.