Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: StockSnap/Pixabay

Sverige säger ja till ILO-konvention 189

2018-11-09

Riksdagen har beslutat att skriva under ILO-konvention 189, som handlar om att skapa bättre villkor för världens 67 miljoner hushållsarbetare.
– Vi är glada och nöjda över att vårt enträgna arbete lett fram till att konvention 189 ratificeras, säger Oscar Enerot, ombudsman på LO:s internationella enhet. Nu hoppas vi att det här svenska initiativet ska ha en global påverkan.

Runt 67 miljoner hushållsarbetare, i första hand kvinnor, jobbar med ofta usla arbetsvillkor. Deras vardag betyder ett hårt slit med långa arbetsdagar, osäker lön och många blir dessutom utsatta för hot, diskriminering och sexuella trakasserier.  

För fackförbundet Kommunal har påverkansarbetet för ett svensk ja till ILO-konventionen varit särskilt viktig, eftersom Kommunal organiserar medlemmar som jobbar i andras hem. Det kan handla om hushållsnära tjänster som städning, barnpassning och matlagning. Enligt Lars Fischer, gruppchef och avtalsansvarig hos Kommunal, ser den hushållsnära branschen ut att växa som arbetsgivare i Sverige. 

– Ratificeringen av konventionen påverkar i rätt riktning, eftersom yrket nu får ett större värde och legitimitet, säger Lars Fischer.

FN-organet ILO, som hanterar globala arbetsmarknadsfrågor, antog konventionen 2011. Enligt Oscar Enerot har LO drivit på för en svensk ratificering sedan 2013. Ratificeringen innebär att skyddet för hushållsarbetare går att jämföra med villkoren för andra anställda på den svenska arbetsmarknaden. Redan i dag lever Sverige lever upp till de flesta av konventionens krav, den främsta orsaken till LO:s påverkansarbete för en ratificering är att förbättra villkoren globalt.

– Att vi undertecknar innebär att vi sätter press på andra länder, säger Oscar Ernerot.

Bland andra har världsfacket ITUC reagerat mycket positivt på beskedet om den svenska ratificeringen.  

– När först Finland och nu Sverige, som land nummer 26, har ratificerat konventionen gör förhoppningsvis även våra övriga nordiska grannar och andra länder inom EU samma sak.

Union to Union har uppmärksammat arbetet för och behovet av att ratificera ILO-konventionen, bland annat genom plattformen Concord och 2018 års Barometer, som är civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling. Enligt Heidi Lampinen, påverkans- och programhandläggare på Union to Union, skickar detta "en betydande signal till stater och arbetsgivare också i låg- och medelinkomstländer, som systematiskt utnyttjar framförallt kvinnor inom hushållssektorn".

När ett land ratificerar en ILO-konvention betyder det att arbetsgivare ska ta ett större ansvar för att informera sina anställda om sina anställningsvillkor, även skriftligt. Det innebär också i praktiken en större möjlighet att påverka sina anställningsvillkor som grupp, och att kunna organiseras sig fackligt. Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2019.

Text: Tomas Rodriguez Hedling Bild: StockSnap/Pixabay 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.