Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En ny konvention mot våld och trakasserier antogs på årets International Labour Conference, som firar 100 år i år.
Foto: Foto: Crozet / Pouteau. ILO

Ny konvention mot våld i arbetslivet

2019-06-24

En ny konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet har antagits av ILO, under FN-organets sista dag av arbetskonferensen i Genève. En stor seger för den globala fackföreningsrörelsen, som arbetat för konventionen under flera år.

Konventionen, som innehåller skrivelser om könsrelaterat våld, våld och trakasserier, antogs den 21 juni med stor majoritet: 439 röster för, sju emot och 30 nedlagda, varav det krävdes 321 röster för att den skulle gå igenom. Delegaterna antog också den medföljande rekommendationen, som innehåller riktlinjer kring hur konventionen bör tillämpas.

– Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier på arbetsplatser är ett globalt problem. Antagandet av konventionen innebär att det nu finns ett rättsligt instrument för åtgärder på internationell nivå, säger Union to Unions kanslichef Sofia Östmark och fortsätter:

– Det är ett stort kliv framåt i arbetet för allas rätt till ett anständigt arbetsliv.

Den globala fackföreningsrörelsen har sedan flera år tillbaka arbetat för en ILO-konvention och rekommendation mot könsrelaterat våld i arbetslivet som ett verktyg för att stoppa våldet.

Konventionen diskuterades redan på ILO-konferensen 2018. När den antogs under årets konferens sista dag, efter två veckors förhandlingar, rådde jubel i lokalen.

– Det var glädjescener med sång och dans, säger Lise Donovan, chefsjurist på TCO och arbetstagarrepresentant från Sverige, till Arbetet Global.

– Det är jättehärligt att det blev av till slut. Det var en besvärlig process och jag var osäker in det sista, säger hon.

Konventionen träder i kraft tolv månader efter att två medlemsstater har ratificerat den.

– Nästa steg är genomföra de här åtgärderna i praktiken så att vi skapar en bättre, säkrare, anständig arbetsmiljö för kvinnor och män, säger ILO:s generalsekreterare Guy Ryder i ett pressmeddelande.

 


Firande av antagandet av konventionen.
Video från facebooksidan för kampanjen STOP.

 

Fakta/ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO är ett trepartsorgan med 187 länder, där fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och regeringar är representerade. Internationella arbetskonferensen är ILO:s beslutande organ och sammanträder varje år.

Fakta/Så blir konventionen ett användbart verktyg

Antagandet av en ILO-konvention är ett viktigt första steg och innebär att fackföreningar, arbetsgivare och regeringar har kommit överens om att konventionen behövs och att det är möjligt att lagstifta eller sluta avtal om innehållet. Men det är viktigt att förstå att arbetet inte slutar där. För att konventionen ska bli användbar bör det sedan följas av att medlemsländerna ratificerar konventionen. Det innebär att länder förbinder sig att tillämpa konventionen i nationell lag. Klagomål kan då göras mot länder för eventuella överträdelser, vilket därmed innebär ett kraftfullt instrument för att få länder att följa konventionen.

Tillkommer dessutom en kompletterande rekommendation ger en sådan detaljerade riktlinjer för hur konventionen kan genomföras, vilket skulle utgöra ett ännu starkare gemensamt instrument.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.