Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustrationer för arbetet med Agenda 2030

Ny Concord-rapport: Därför är facken så viktiga för Agenda 2030

2021-06-22

Fyra frågor till Ruben Wågman, Union to Unions policyrådgivare med anledning av paraplyorganisationen Concords nya ”spotlight-rapport”, som granskar regeringens arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

I juli är det högnivåmöte i FN, The High-level Political Forum, där Sverige ska rapportera om sina insatser.

Varför står Union to Union bakom rapporten?

– Det är viktigt att civilsamhället, där fackföreningsrörelsen ingår, granskar och följer upp regeringens arbete med Agenda 2030. Det är precis vad den här rapporten gör och därför har Union to Union valt att medverka till och stå bakom rapporten.

– Vi har framförallt bidragit till att belysa delar som berör arbetstagares rättigheter i låg-och medelinkomstländer, exempelvis företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Vilka frågor är viktigast för fackförbunden under FN-mötet och i så fall varför?

– High-level Political Forum, HLPF, är ett brett forum där allt från klimat till utbildning diskuteras. För den fackliga rörelsen är det viktigt att arbetstagares rättigheter kommer högt upp på agendan, och att världens ledare förstår att en hållbar utveckling inte är möjlig utan respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Varför är fackförbunden så viktiga i det globala arbetet med Agenda 2030?

– Fackföreningsrörelsen har en unik roll att spela genom att driva på världens ledare att gå från ord till handling. Utan fackliga organisationer finns det ingen garanti för att frågor som handlar om schysta arbetsvillkor, trygghet på jobbet och minskad fattigdom genom arbete diskuteras på global nivå.

– Dessutom hör fackförbund till den typ av organisationer som i praktiken ofta arbetar med just Agenda 2030. Att arbeta för anständiga arbetsvillkor (exempelvis genom kollektivavtal, minskad ojämlikhet (genom levnadslöner) och en klimatsmart och rättvis framtid (Just Transition) är alla konkreta, fackliga bidrag till agendan.

I din roll som Union to Unions policyrådgivare, hur önskar du att världen ser ut om nio år, år 2030?

– En värld där stater, företag och individer tillsammans arbetar för anständiga arbetsvillkor, löner anställda kan leva på och där människor kan organisera sig i fackföreningar utan risk för avsked, trakasserier eller mord.

Spotlight-rapporten kan ni läsa hos Concord Sverige

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.