Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Demonstration och protester i Brasilien mot dåliga arbetsvillkor inom budföretagen.

Kraftfulla protester i Brasilien mot de dåliga arbetsvillkoren för förare inom budföretagen.

Foto: Lalo de Almedia/Panospictures

Indragna Sida-stödet ”mycket hårt slag”

2023-01-26

Kraftigt minskade medel och tystade röster. Det är konsekvensen av att regeringen tar bort stödet till kommunikation, utbildningar och reportage om fackförbundens globala arbete.

– Ett mycket hårt slag som påverkar fackens viktiga arbete och hela vår organisation, säger Maria Nyberg, Union to Unions generalsekreterare.

Samtidigt som demokratin i världen är på tillbakagång, allt fler människor saknar trygg försörjning och kränkningarna mot de mänskliga rättigheterna i arbetslivet blir allt allvarligare, skär regeringen hårt i anslaget till civilsamhället.

I regleringsbrevet till Sida slår regeringen fast att det så kallade informationsanslaget skärs ner, från 155 miljoner årligen till 20 miljoner, vilket betyder att stödet till Union to Union försvinner.

– Nedskärningen var betydligt mer omfattande än vad vi befarade, säger Maria Nyberg.

Arbetet Global utan anslag

Sedan länge vidareförmedlar Union to Union Sida-anslag till bland andra fackförbund och fackliga tidningar, för att de genom tidningsreportage, informationsarbete och utbildningar ska sprida kunskap om facken som global aktör.

Eftersom det globala utvecklingssamarbetet ofta sker långt ifrån Sverige behövs resurser för att informera om alla insatser, resultat och framgångar. Inte minst handlar det om att lyfta fram rösterna från kollegor runt om i världen, som kämpar för rätten att organisera sig och en hållbar framtid. Exempelvis nyhetssajten Arbetet Global, med unik bevakning och granskning av arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer, står nu utan finansiering.

Globala röster drabbas

– Detta drabbar synligheten och diskussionen om fackföreningsrörelsen som global aktör, säger Maria Nyberg. Risken är att intresset för arbetstagares villkor i låg- och medelinkomstländer minskar, liksom insikten om svenska fackförbunds internationella projekt i drygt 60 länder för alla människors rätt till anständiga arbetsvillkor.

När nu informationsanslaget från Sida dras in, försvinner också finansieringen av Union to Unions eget kommunikationsarbete, som seminarier, föreläsningar och rapporter om globala rättvisefrågor. Union to Union har hittills haft huvudansvaret i Sverige för att sprida världsfacket ITUC:s årliga granskning av arbetsvillkoren i världen, Global rights index.

Facken i samlad protest

– Att anslaget nu försvinner innebär att vi inte alls har samma resurser till det uppdraget, säger Maria Nyberg. Detta är allvarligt, då Global rights index är den enda existerande genomgången av hur arbetstagare direkt påverkas av hoten mot demokratin, den försämrade världsekonomin och de hårdare villkoren på arbetsmarknaden.

Frånvaro av dialog om förändringen av den svenska biståndspolitiken upprör stora delar av civilsamhället, som reagerat kraftigt. Inte minst på grund av att regeringen och biståndsminister Johan Forssell inte efterfrågat de berörda organisationernas och fackförbundens kunskap, erfarenhet och biståndsexpertis i samband med förändringarna.

Projektverksamheten påverkas

Även Union to Unions biståndsverksamhet påverkas av regeringens omprioriteringar och ordförandena för de tre fackliga centralorganisationer LO, TCO och Saco har uttryckt sitt tydliga stöd för Union to Union, som ”bedriver ett väletablerat och dokumenterat framgångsrikt fackligt utvecklingsarbete världen över”.

I ett öppet brev till biståndsminister Johan Forssell uttrycker Susanne Gideonsson, Therese Svanström och Göran Arrius stark oro för konsekvenserna av den förda politiken:

”Regeringen har utlovat en reformagenda för det svenska biståndet. Svensk fackföreningsrörelse är beredd att konstruktivt delta i ett sådant arbete. Men då krävs också att regeringen lyssnar till oss och det övriga civilsamhället. Vi förväntar oss därför att biståndsministern snarast tar initiativ till en fördjupad dialog.”

Text: Maja Aase

Mer fakta

Under 2023 skulle Union to Union totalt ha vidareförmedlat 6,2 miljoner kronor, varav närmare hälften skulle ha gått till journalistik, exempelvis till TCO-tidningen Arbetsvärlden, Reportrar utan gränsers Pressfrihetspodden och fackföreningspressens bevakning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Förutom Union to Unions egen verksamhet, drabbas ytterligare cirka 14 redaktioner och organisationer och deras bevakning av globala utvecklingsfrågor.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.