Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Svenska och globala fackförbund har sedan flera år projekt i Ukraina tillsammans med Union to Union. Tack vare nätverken, kontakterna och det långsiktiga biståndet ökar möjligheterna att hjälp och akuta insatser når fram till fackförbunden och deras medlemmar under kriget. På bilden från vänster, Carina Söderbjörn, Union to Union, Heike Erkers, Union to Unions ordförande, och Lana Willebrand, Union to Union.
Foto: Beatrice Jansson/Union to Union

Fackliga nätverk centrala i hjälparbetet

2022-03-07

Under Rysslands krig mot Ukraina är de etablerade, fackliga nätverken centrala för att humanitära insatser ska nå fram. Tack vare det långsiktiga utvecklingssamarbetet har fackförbunden på flera nivåer fungerande kontakter med kollegorna i landet.

Över hela världen har fackförbund dragit igång ett intesivt stödarbete för kollegor och vänner i Ukraina.

– Den fackliga rörelsen är en tillgång i krissituationer, det vet vi av erfarenhet, säger Maria Nyberg, Union to Unions generalsekreterare.

I dagsläget finansierar Union to Union fem långsiktiga och demokratifrämjande insatser, tillsammans med svenska fackförbund och globala, fackliga federationer. Projekten stärker på olika sätt oberoende, fria fackförbund och värnar arbetstagares rättigheter. Som alltid i det fackliga utvecklingssamarbetet är organisering, mobilisering och rekrytering av medlemmar centralt:

Det är avgörande faktorer för att arbetstagares rättigheter ska kunna försvaras och främjas på ett hållbart sätt, säger Lennart Reinius, programchef på Union to Union.

Tusentals räddade jobb

Tillsammans med det globala facket BWI, Building and Woodworkers International, samarbetar svenska Byggnads samarbetat med PROFBUD, som är det ukrainska byggnadsarbetareförbundet. PROFBUD samlar över 60 000 arbetstagare och är en viktig, aktiv aktör i den demokratiska utvecklingen i Ukraina, med särskild inriktning på unga och kvinnors ledarskap. I samarbetet ingår också Elektrikerförbundet, GS-facket, Målarna och Seko.

Det här projektet är ett av flera exempel på att det långsiktiga biståndet är oerhört viktigt, säger Lennart Reinius.

Sedan 2014 är Fackförbundet ST mycket engagerat i Ukraina, genom sitt långsiktiga projekt med sin motpart SEUU, State Employees Union of Ukraine. Här är inriktningen utbildningar för fackliga förtroendevalda och medlemmar. Här pågår också ett aktivt arbete för att rekrytera och engagera unga i fackligt arbete. Dessutom har SEUU:s haft en betydande roll för att 9 000 statliga jobb har kunnat räddas, när den ukrainska staten har hårdbantat sin offentliga sektor.

Insatser mot falska nyheter

Svenska Seko och det globala facket ITF, International Transport Workers Federation med två lokala partner i Ukraina: VPMU, Ukrainian Free Trade Union of Locomotive Engineers, och Trade Union of Railway Workers and Transport Constructors of Ukraine. Målsättningen med projektet är förbättrade levnadsvillkor för anställda vid järnvägen. Under privatiseringen av det ukrainska järnvägsnätet har utbildningsinsatserna av fackliga ledare, förtroendevalda och medlemmar varit centrala för arbetet med att försvara villkor och säkerheten på arbetsplatserna.  

Även Journalistförbundet har, tillsammans med det globala facket IFJ, International Federation of Journalists, samarbete med fackförbund i Ukraina. Projektet med de två journalistfacken IMTUU, Independent Media Trade Union of Ukraine och NUJU, National Union of Journalists of Ukraine, handlar till stor del om att höja kunskapen om journalisters arbetsrättigheter, liksom vikten av att identifiera och motverka spridningen av falska nyheter.

Protester mot sämre arbetsrätt

Världsfacket ITUC tillsammans med bland annat LO och TCO samarbetar med de två ukrainska centralorganisationerna FTUU, Federation of Trade Unions of Ukraine och KVPU, Confederation of Free Trade Unions of Ukraine. Den avgörande betydelsen av att stärka och modernisera det fackliga arbetet har visat sig under senare tid i Ukraina, då den politiska inriktningen i parlamentet varit att avreglera arbetsmarknaden och försämra det sociala skyddsnätet. Både FTUU och KVPU har protesterat kraftigt och motsatt sig förändringarna. Genom det fackliga utvecklingssamarbetet har FTUU också kunnat stärka sin expertis i arbetsmiljöfrågor.

Sedan Rysslands krig i Ukraina har det fackliga arbetet snabbt förändrats till att bistå människor som flyr och söker skydd. De svenska facken och de globala federationerna, som Union to Union stöttar, står i nära kontakt med ukrainska syster- och medlemsförbund.

Intensiva insatser

Det pågår ett intensivt arbete för att hitta former för att facken fortsatt kan upprätthålla nätverken för att hjälpa varandra och stödja sina medlemmar, säger Lennart Reinius.

Union to Union arbetar med att förmedla information från fackliga kontakter och projekt i Ukraina. Klart är att fackens organisering och nära kontakt med dess medlemmar bidrar till att hålla människor samman i den akuta kris som råder.

Vi står i ständig kontakt med våra fackliga vänner och kollegor i Ukraina, säger Maria Nyberg, Union to Unions generalsekreterare.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.