Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ett modernt monorail-tåg i passerar ett större industriområde i Bombay/Mumbai i den indiska delstaten Maharashtra.
Ett modernt monorail-tåg i passerar ett större industriområde i Bombay/Mumbai i den indiska delstaten Maharashtra.
Foto: Foto: Atul Loke/Panos Pictures.

Efter COP 26: ”Vi måste skapa hopp”

2021-11-16

Kritiken är hård från världsfacket ITUC, efter FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow. Slutavtalet är inte på långa vägar tillräckligt ambitiöst:

– Vi knackar fortfarande på dörren till klimatkatastrofen. Alla vet att det handlar om en kapplöpning mot tiden, säger Sharan Burrow, ITUC:s generalsekreterare.

Visserligen framhåller Sharan Burrow att styrkan i att COP 26 utgick från existerande, vetenskapliga fakta bakom orsakerna till klimatkrisen.

Dessutom är det lovande att så många regeringar uttalar förståelse för och behovet av Just Transition, en rättvis klimatomställning, inklusive grön tillväxt och anständiga arbetsvillkor, i arbetet mot nettonollutsläpp av klimatgaser.

Krav på klimatplaner

Men ändå blev inte slutavtalet så kraftfullt som krävs för att världen ska klara Parisavtalets mål med en maxhöjning på 1,5 grader för den globala medeltemperaturen:

– Det är hög tid att alla regeringar och företag på allvar sätter i gång med att arbeta fram sina planer för en Just Transition för all industriproduktion, säger Sharan Burrow.

Hållbara jobb avgörande

Förhandlingarna mellan fackförbunden och arbetsgivarna världen över måste komma i gång snabbt. Nya, hållbara jobb och schysta arbetsvillkor är avgörande för att klimatomställningen över huvud taget ska gå att genomföra. Och tiden är knapp:

– Vi kan inte acceptera någonting annat än att jobbfrågan blir löst. På varje arbetsplats och i varje sektor måste klimatplanerna förhandlas fram tillsammans med fackföreningarna och följa ILO:s riktlinjer för Just Transition.

Rika länders tunga ansvar

Den rika delen av världen måste också satsa mycket mer på klimatfinansiering, och ersätta drabbade länder för de skador och förluster som klimatkrisen orsakar, poängterar Sharan Burrow. 

Efter att världen lagt enorma summor, enligt uppgift motsvarande mer än 17 biljoner nordamerikanska dollar, på återhämtningen efter covid-19-pandemin, är det enligt ITUC ett misslyckande att rika länder inte klarat av att satsa utlovade 100 miljarder dollar om året på klimatfinansiering i låg- och medelinkomstländer.

– Det är ett starkt uttalande av ITUC, säger Catarina Silveira, Union to Unions klimatexpert. För det behövs verkligen mer pengar.

Världen kan bättre

Catarina Silveira håller med om att COP 26:s slutavtal blev utvattnat, men att ”fossila bränslen och kolavveckling togs upp för första gången är ändå en viktig framgång.

Från och med nu är det oerhört viktigt att alla länders klimatplaner slår fast vikten av Just Transition, och att de som berörs mest av klimatförändringarna måste få möjlighet att vara med och utforma planerna:

 – Vi vet att vi kan genomföra en rättvis klimatomställning som stärker demokratin, jämlikheten och den sociala rättvisan. Vad är det som stoppar oss? frågar Catarina Silveira.

Mänskliga rättigheter en grundbult

Under klimattoppmötet i Glasgow deltog enligt ITUC 100 företrädare för fackförbund från 30 länder.

– Det är oerhört viktigt att arbetstagarnas perspektiv finns med när det fattas beslut i klimatfrågan, säger Sharan Burrow. Dels för att bygga förtroende för de politiska åtgärderna, dels för att driva på och höja ambitionsnivån. Alla framtida investeringar mot klimatförändringarna måste ta hänsyn till mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Facken står enade

Enligt Sharan Burrow är besvikelsen stor bland de länder där klimatkrisen drabbar absolut hårdast. Därför är kraven på nästa klimattoppmöte, COP 27, väldigt tydliga: världen behöver konkreta insatser, det är dags att handla på allvar:

– Fackförbunden vet att målmedvetenhet och Just Transition är grundförutsättningar för att det ska börja hända något. Och det fackliga stödet är stort, enligt Sharan Burrow:

– Vi kan inte överge några arbetstagare eller samhällen. Vi måste skapa hopp.

Text: Maja Aase

Titta på Union to Unions seminarium om rättvis klimatomställning, Just Transition, från den 12 november 2021:

 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.