Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En kvinna får temperaturen kollad utanför Mpilo Hospital i Harare, Zimbwabwe. Foto: KB Mpofu / ILO

”Det är dags att sätta människor och klimatet i centrum”

2022-02-08

Än går det inte att slutgiltigt summera läget efter covid-19-pandemin, men klart är att det handlar om en global katastrof: hittills har drygt 5,7 miljoner människor dött av coronaviruset. Den globala fattigdomen och arbetslösheten har ökat kraftigt och utvecklingen för en hållbar och rättvis värld har tydligt gått bakåt, enligt FN-organet ILO.

Även om allt fler länder släpper på restriktionerna under februari 2022 är smittspridningen fortsatt mycket hög på många håll. Antalet färdigvaccinerade stiger, cirka drygt 50 procent av befolkningen har fått samtliga sprutor, men skillnaderna mellan rika och fattiga länder är stora: främst är vaccinationsgraden låg i Afrika.

Runt om i världen pågår fackliga kampanjer för att tillgången på vaccin ska bli mer jämnt fördelat. Bland annat har det globala byggfacket BWI slagit fast att om inte vaccin-orättvisan får ett slut, fortsätter coronaviruset att vara ett hot mot alla under en mycket lång tid, och orsaka ”våg efter våg av sjukdomsfall och skörda miljontals liv”.

Snabb återhämtning avgörande

Ett annat skäl för en jämnare fördelning av vaccin och ökad vaccintakt är att ekonomierna i låg- och medelinkomstländerna är särskilt svårt påverkade av pandemin och behöver snabb komma tillbaka till vardagen.

Den låga produktiviteten har lett till fortsatt och ökande arbetslöshet, färre nya jobb har också skapats, vilket i första hand drabbar dem som redan hade svårt att överleva på sina inkomster.

Hårt slag mot migrantarbetare

Enligt det globala facket BWI är har pandemirestriktionerna varit ett extra hårt slag mot migrantarbetare, och med tanke på att det handlar om nära 170 miljoner människor och fem procent av världens samlade arbetskraft, är det lätt att förstå att vikten av en snabb återhämtning och slopade reserestriktioner.

200 miljoner jobb helt borta

I sina globala trendrapporter har ILO upprepade gånger påtalat hur pandemin skadat världsekonomi och generellt försämrat människors levnadsvillkor i princip i alla länder. Återhämtningen går dessutom betydligt långsammare i låg- och medelinkomstländer, och ILO räknar med att mer än 200 miljoner heltidsjobb har försvunnit sedan våren 2020.

Utsikterna för att världen ska klara av att uppfylla Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling till 2030 har därför försämrats kraftigt:

– Världen har gått bakåt “big time”, säger ILO:s generaldirektör Guy Ryder och nämner att den stora delen av världens arbetskraft lever i fattigdom, trots jobb; låga löner och usla arbetsvillkor är ett växande, globalt problem.

Tillbaka till 2015

Enligt Guy Ryder har den globala ekonomin och arbetsmarknaden efter två pandemiår backat till motsvarande 2015 års nivå, alltså samma år som världens länder antog den 17 globala målen för hållbar utveckling. Med andra ord har de hittills genomförda, gemensamma insatserna för en hållbar värld helt enkelt raderats.

Världsfacket ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow vill att världen nu, och en gång för alla, tar tillfället i akt och inriktar återhämtningen på anständiga, klimatvänliga jobb, för en rättvis klimatomställning, Just Transition.

575 miljoner nya jobb

För att nå full sysselsättning till år 2030 måste det enligt Sharan Burrow skapas minst 575 miljoner nya jobb, och dessutom är det viktigt att ”minst en miljard informella jobb omvandlas till trygga anställningar med respekt för grundläggande rättigheter och tillgång till socialförsäkringar”.

Ett avgörande steg är, enligt Sharan Burrow, att kvinnorna får en chans att kliva fram och hävda sina rättigheter, som rätten till heltidsarbete.

Jämställdhet avgörande

Enligt världsfacket ITUC skulle en verklig, global jämställdhet betyda en kraftigt ökad social trygghet, men också att världen snabbt skulle öka sina samlade tillgångar med en gigantisk summa, motsvarande 13 biljoner amerikanska dollar.

Och vad gäller hur återhämtningen ska gå till och efter vilka principer, kan Sharan Burrow ge klart besked:

– Det är dags att världen sätter människor och klimatet i centrum.

Text: Maja Aase

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.