Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Fackligt aktiva inom offentlig sektor i Libanon jobbar för jämställdhet – både inom facket och i samhället!
Foto: Foto: Susanne Hedberg

Kris eller inte – jämställdhetsarbetet tar inte paus

Flexibla arbetstider för arbetstagare och fler kvinnliga förtroendevalda inom facket. Arbetet för jämställdhet både i samhället och inom facket pågår för fullt i Nordafrika och Mellanöstern. I början av 2020 träffade vi fackligt aktiva i Libanon som inte lät den ekonomiska krisen i landet hindra dem i deras arbete för ökad jämställdhet.

Covid-19 och pandemin hade knappt hunnit bryta ut när vi i början av året träffade fackligt aktiva i Libanon. Ändå var människorna i landet fullt upptagna av att prata om krisen: den ekonomiska kris som Libanon befann – och fortfarande befinner sig i. Företag går i konkurs. Arbetslösheten stiger. Lönerna sänks samtidigt som priser på varor höjs.

 Landet befinner sig i en kris, men vi kan inte sluta leva på grund av krisen. Även om regeringen är upptagen med att hantera krisen så måste vi, facket, fortsätta med det arbete vi har påbörjat. För om vi slutar arbeta med jämställdhetsfrågor nu, kanske vi måste börja om från ruta ett.

Kris eller inte, Mirna Mneimneh är fullt besluten om att jämställdhetsarbetet måste fortsätta. Mirna sitter i styrelsen i facket inom det statliga tobaksbolaget, som är ett av 33 fackförbund i Nordafrika och Mellanöstern som deltar i ett projekt som syftar till att stärka kvinnor i facket, Strenghtening organizational capacities of women trade unionists. Projektet drivs av Public Services International (PSI) i samarbete med Fackförbundet ST och med stöd av Union to Union.


Bildtext: I Libanon har kvinnor i både privat och offentlig sektor rätt att vara föräldralediga i 70 dagar.

 

Projektet gör skillnad

Sedan projektstarten 2014 har arbetet gått framåt.

”We’ve made a big progress” berättar Najwa Hanna, PSI:s regionsekreterare, stolt när hon blickar tillbaka. Projektet har bland annat resulterat i att fler kvinnor har gått med i facket – nu är 40 procent av medlemmarna i de deltagande förbunden i Tunisien, Algeriet och Irak kvinnor. Dessutom har ett antal kvinnor blivit valda till olika poster inom sina fackförbund i Libanon, Egypten och Tunisien.

Issam Raydan, lokal samordnare på fackförbundet för arbetstagare som arbetar med socialförsäkringar i Libanon, bekräftar Najwas uttalande. Han berättar att det numera finns kvinnor representerade i styrelserna. Förr fanns det inga. Denna förändring, ,menar han, är ett resultat av de aktiviteter som har genomförts för att öka  kvinnors deltagande i fackligt arbete.


Bildtext:
Jamal Doughman engagerar sig i jämställdhetsfrågor i sitt fackförbund.

 

Jamal Doughman sitter i styrelsen på fackförbundet för arbetstagare som arbetar med socialförsäkringsfrågor i Libanon. Majoriteten av de som arbetar inom sektorn är kvinnor, och just därför, menar han, är det så viktigt att de finns representerade i fackförbundet. Genom förhandling har de lyckats få igenom flexibla arbetstider för att göra livet lite lättare för arbetstagarna. Nu hinner de hem från jobbet innan barnen kommer hem från skolan.

 

Stärka jämställdhetsarbetet internt hos fackförbunden

Genom projektet och tillsammans med PSI har fackförbunden börjat se över den interna strukturen för att identifiera vilka ändringar som behövs i stadgar och strukturer för att möjliggöra kvinnors deltagande i facket. För att få till förändring, stärka kvinnor i deras fackliga roll och öka medvetenheten internt om jämställdhet arrangeras workshoppar och utbildningar.

Mirna har fått möjligheten att delta i workshoppar och på så vis fått fler verktyg till att arbeta för kvinnors rättigheter genom fackligt styrelsearbete. Och det är just det som motiverar henne till sitt fackliga engagemang:

”Att kunna försvara andras rättigheter är min drivkraft till att engagera mig.”

Bildtext: 1994 deltog Mirna Mneimneh i sin första utbildning i jämställdhet. Sedan dess har hon engagerat sig i frågor kring kvinnors rättigheter och jämställdhet.

 
Foto och text: Susanne Hedberg

 

Mer om projektet:


Fackförbundet ST kommer tillsammans med Public Services International (PSI), PSI regional office for Africa and Arab countries och 33 lokala fackföreningar i nio länder i Nordafrika och Mellanöstern genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Projektet syftar till att stärka kapaciteten och öka kvinnornas deltagande och ledarskap i fackföreningar. Detta sker bland annat genom utbildningar inom förhandlingsteknik, påverkansarbete, strategisk planering och organisering. Projektet strävar också att genom en ökat alliansbyggandet påverka interna fackliga strukturer och de nationella lagstiftningarna i frågor som rör jämställdhet. Läs mer om projektet här.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.