Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Barnmorskeförbundet GRMA i Ghana demonstrerar för deras viktiga roll för hela samhället, för unga och vuxna, hälsa, utbildning och samhällsutveckling. Foto: GRMA
Barnmorskeförbundet GRMA i Ghana demonstrerar för deras viktiga roll för hela samhället, för unga och vuxna, hälsa, utbildning och samhällsutveckling.
Foto: Foto: GRMA

Starka barnmorskefack kan rädda liv

2023-01-30

När barnmorskorna blir fler och bättre utbildade minskar både mödra- och spädbarnsdödligheten. Att synliggöra och stärka yrkeskåren är ett av målen i Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med sitt systerförbund i Ghana.

Varje år dör 300 000 kvinnor i världen i samband med att de föder barn. Och 2,5 miljoner barn dör under sin första levnadsvecka. Med fler och bättre utbildade barnmorskor skulle mer än 80 procent av dödsfallen kunna förhindras enligt WHO.

– För att nå de globala hälsomålen är det oerhört viktigt att satsa på sexuell och reproduktiv hälsa. Därför är det viktigt att också stärka barnmorskeprofessionen över hela världen. Ett sätt är att fler barnmorskor organiserar sig i yrkes- och fackförbund, säger Malin Bogren, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd och ledamot i förbundets styrelse.

Sedan 2020 driver Barnmorskeförbundet ett samarbetsprojekt med sin systerorganisation i Ghana, Ghana Registered Midwives Association. Målet med projektet är att få ett mer effektivt, starkt och synligt fack- och professionsförbund. På så sätt kan arbetet för att förbättra barnmorskornas arbetsvillkor bli mer effektivt och i förlängningen bidrar det till friskare mammor och barn.

Fackligt samarbete katalysator

Enligt Malin Bogren har projektet och det stöd de fått från Sida genom Union to Union fungerat som en katalysator för facket i Ghana. Det fackliga arbetet har på kort tid fått en skjuts framåt.

­– Förbundet har lyckats bli mer synligt, få bättre kontakt med sina lokalföreningar och dessutom fördubblat antalet betalande medlemmar, säger Malin Bogren, som är djupt engagerad i det internationella arbetet.

Projektet startade ungefär samtidigt som coronapandemins första våg lamslog världen. Den planerade workshopen, som skulle dra i gång arbetet, fick bli digital, och det fungerade bra. Malin Bogren berättar att man jobbade med en organisationsbedömning. Det gav förbundet i Ghana verktyg att på egen hand gå igenom sitt arbete och organisation, för att hitta sätt att bedriva effektivare facklig verksamhet.

Ett problemområde som identifierades i workshopen var att det av 6 000 medlemmar bara var 1 000 som betalade medlemsavgiften. Då satte förbundet som mål att öka antalet betalande medlemmar. Genom att bli mer synligt och aktivt på lokal nivå har förbundet lyckats fördubbla antalet betalande medlemmar, som i dag är 2 000.

Positiv bieffekt av pandemin

Pandemin fick också en annan effekt – den tvingade fram en digitalisering av det fackliga arbetet i Ghana.

– En liten del av de medel vi hade fick gå till att stärka internetuppkopplingen mellan olika delar av barnmorskeförbundet i Ghana. Och på så sätt fick de lättare att komma i kontakt med lokalföreningarna, vilket har varit jätteviktigt i arbetet med att nå fler barnmorskor för att stärka förbundet.

Nu fortsätter samarbetet med att förbundet i Ghana ska jobba vidare med flera av målen som togs fram på den inledande workshopen. Det kommande året handlar det om ledarskapet inom facket och om barnmorskornas arbetsmiljö.
– Det är viktigt att stärka kvinnorna som sitter i styrelsen. Genom en starkare röst kan barnmorskornas frågor bli mer synliga, fackförbundet får fler medlemmar och organisationen blir också inbjuden dit där besluten fattas, säger Malin Bogren.

Text: Anna Hjorth
Foto och film: Stefan Nilsson

 

Faktaruta Svenska Barnmorskeförbundet

Ett professionsförbund för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter.

Har ungefär 3 000 medlemmar.

Är en självständig facklig professionsförening i akademikerförbundet SRAT, som är ett av medlemsförbunden i Saco.

Ingår i det globala barnmorskefacket ICM, International Confederation of Midwives.

Sedan 2020 har förbundet ett fackligt samarbetsprojekt med Ghana Registered Midwives Association, finansierat av Sida genom Union to Union.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.