Strengthening organizational capacities of women trade unionists

Fackförbundet ST kommer tillsammans med Public Service International (PSI), PSI regional office for Africa and Arab countries och 33 lokala fackföreningar in nio länder i Mellanöstern och Nordafrika genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete under 2014-2016 och 2017. Utvärderingsworkshopen har visat att 23 av 36 deltagande förbund har infört kvotering för kvinnor som varierar mellan 16,6 och 50 procent; jämställdhet har uppnåtts under alla aktiviteterna samt att kvinnors representativitet har ökat på nationell nivå i flera länder. Behovet av att fortsätta det påbörjade arbetet finns och detta projekt syftar till att stärka kapaciteten och öka kvinnornas deltagande och ledarskap i fackföreningar inom förhandlingsteknik, påverkansarbete, strategisk planering och organisering. Projektet strävar också att genom en ökat alliansbyggandet påverka interna fackliga strukturer och de nationella lagstiftningarna i frågor som rör jämställdhet. Detta kommer att uppnås genom utbildningar och gemensamma kampanjer. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem samt en extern utvärdering.

Projektnummer:
60293
Projektorganisationer:
ST
För mer information kontakta Lana Willebrand