Foto: Lina KarlssonJuliet Sithole från facket GAPWUZ (till vänster) och Rebecca Muthoki Mutua från facket KUCFAW under en workshop för kvinnoprojektet i Benin.

Facklig utbildning – ett verktyg för förändring

Har du kunskap om dina rättigheter, kan du också förändra. Det menar Rebecca Muthoki Mutua, nationell samordnare i Kenya för IULs kvinnoprojekt. – När du har fått kunskap om dina fackliga rättigheter blir du aldrig igen densamma, säger hon.

Jämställdhetsprojektet ”Promote women's participation in their unions Africa” drivs av det globala facket IUL tillsammans med Livs, Kommunal och HRF med stöd av Union to Union. Lika löner, kvinnors arbetsmiljö och arbetsplatser fria från sexuella trakasserier och våld är några av de mål som projektet jobbar mot. Kvinnors deltagande och representation inom alla nivåer i facket ett annat. Facklig utbildning är en av grundstenarna i arbetet för att nå dit.

När du har fått kunskap om dina fackliga rättigheter blir du aldrig densamma igen.

Det säger Rebecca Muthoki Mutua, från livsmedelarbetarfacket KUCFAW, som är nationell samordnare i Kenya för kvinnoprojektet.

– Med större medvetenhet om dina rättigheter kan du också påverka.

På bilden: Rebecca Muthoki Mutua, från facket KUCFAW och nationell samordnare i Kenya för IULs regionala kvinnoprojekt.

Fackliga kurser – ett verktyg för förändring

I Kenya lyckades exempelvis facket på nötfabriken Kenya Nut Company få in frågan om föräldraledighet i kollektivavtalet, efter en workshop som KUCFAW höll på företaget. Kollektivavtalet reglerar också anställningsvillkoren för de säsongsanställda.

– Nu använder vi samma strategier på andra arbetsplatser, säger Rebecca Muthoki Mutua.

I de 16 afrikanska länder som omfattas av projektet är osäkra anställningsvillkor vanligt och arbetslösheten hög. Ofta anställs kvinnor också på korttidskontrakt eller får säsongsanställning, i synnerhet inom jordbrukssektorn. Få av de säsongsanställda är fackligt anslutna.

- Ibland får de inte sina kontrakt förnyade för att de gått med i facket.

I Kenya har de under 2019 inlett en kampanj för att förbättra kvinnors anställningsvillkor. Samma år genomfördes en kartläggning inom mejerindustrin i Kenya.

- Det är vanligt med missfall och ryggont bland kvinnorna som arbetar där. De sitter ned i åtta timmar utan rast och jobbar. De framställer torkad mjölk, så det är också väldigt varmt i lokalerna. Men de måste jobba för att försörja sina familjer, berättar Rebecca.

KUCFAW höll därefter en facklig kurs, dit de också bjöd in företagets personalansvarig.

- Hon blev väldigt berörd och lovade att arbeta för förändring tillsammans med facket fram tills kollektivavtalet ska förhandlas.

Att bjuda in företagsledningar och personalansvariga till de fackliga utbildningarna har visat sig vara en strategi som fungerar, menar Rebecca.

- Det gäller att få med alla på båten för att få till överenskommelser. Nu kommer vi ge fallet uppföljning.

Lett till stora förändringar

Att jobba för att få fler kvinnor på beslutsfattande positioner inom facken, och att stärka kvinnors deltagande i kollektiva förhandlingar, är en central del av kvinnonätverkets arbete. I de medlemsorganisationer som ingår i projektet var 26 procent av fackens ledare kvinnor 2018. Målet är att minst 40 procent av fackens medlemmar ska vara kvinnor.

– Men hur ska vi nå dit om kvinnor inte arbetar? Därför behöver vi också jobba för fler kvinnor ska få anställning, säger Adwoa Sakyi, som är regional koordinator för kvinnonätverket.

Adwoa har samordnat projektet i över tio år. Under den tiden har kvinnonätverkets arbete lett till stora förändringar. Jämställdhet är numera en huvudfråga inom facken och sexuella trakasserier ses i högre grad som en arbetsmiljöfråga.

- Nu genomför vi också kampanjer om hur menstruation och klimakteriet påverkar kvinnors arbetsmiljö, säger Adwoa.

Kvinnoprojektet har också under många år också arbetat för att ILOs konvention 190 - mot våld och trakasserier i arbetslivet - ska bli verklighet. Ett arbete som bar frukt förra året, då den antogs av ILO med stor majoritet.

- Det var en stor facklig seger. Nu har vi ett rättsligt instrument där våra röster reflekteras, säger hon.

På bilden: Adwoa Sayki, regional koordinator för jämställdhetsprojektet.

Text och bild: Lina Karlsson

Läs mer om projektets arbete för konvention 190 här:

En stor facklig seger

Om projektet:

Projektet ”Promote women's participation in their unions Africa” drivs av de tre svenska förbunden Kommunal, Livs och HRF tillsammans med det globala facket för livsmedel, lantbruk och hotell – IUL (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations) med stöd av Union to Union. Det omfattar 16 afrikanska länder och i varje land har IUL medlemsorganisationer som är del av projektet.