Foto: Lina KarlssonAdwoa Sakyi, som samordnar det globala facket IUF:s regionala kvinnoprojekt, under ett arbetsplatsbesök på York Farm i Lusaka, Zambia.
2016-01-14

”Nu tas jämställdhetsfrågor på allvar”

Otrygga anställningsformer, låga löner och sexuella trakasserier. Det är några av de utmaningar som kvinnor inom lant- och livsmedelsarbetarsektorn i Afrika ställs inför. Men genom facklig organisering, utbildning och kollektiva förhandlingar har jämställdhetsfrågor vunnit mark och erkännande.

– Vi lever i ett patriarkat. Det genomsyrar både våra hem och våra lagar. Det är strukturella symptom som vi måste jobba för att förändra.

Adwoa Sakyi vet vad hon pratar om. Sedan 2008 samordnar hon det globala facket IUF:s regionala kvinnoprojekt, som svenska Hotell- och restaurangfacket, Livs och Kommunal stöttar genom Union to Union.

Målet med projektet, som drivs i 16 länder, handlar om att jämställdhetsfrågor, som lika löner, kvinnors arbetsmiljö, arbetsplatser fria från sexuella trakasserier och våld, ska mainstremas i det fackliga arbetet.

Att stärka kvinnors deltagande, i synnerhet under kollektiva förhandlingar, och att jobba för att få fler kvinnor på beslutsfattande positioner inom facket, har varit en annan viktig del. Och även om utmaningarna är många för att nå dithän, har kvinnonätverket kommit en bra bit på vägen.

– Tidigare var jämställdhet inte en fråga inom facken. Nu tas det på allvar i alla 16 länder och både kvinnor och män diskuterar detta. I synnerhet kvinnors anställningsvillkor. Vi har också fått fler kvinnliga ledare inom facken och jobbat för att kvinnors arbetsmiljöbehov ska inkluderas i kollektivavtal, säger Adwoa Sakyi.

På många arbetsplatser är arbetstagare inte heller medvetna om de rättigheter de har genom ILO:s konventioner och arbetslagstiftning, menar hon. Att öka medvetenheten har därför varit en nyckelfråga. Receptet har varit workshops och utbildningar.

– Vi kampanjar också för att ILO:s konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter, liksom konvention 183 om skydd vid moderskap, ska ratificeras.

Astridah Matau Phiri jobbar med kvinnoprojektet i Zambia. En viktig fråga under året har varit att arbeta mot genusbaserat våld, något som är ett stort problem i landet, menar hon. Kvinnor, såväl som män, har tidigare låtit bli att anmäla när de blivit utsatta. Därför har en del i arbetet varit att jobba med informationskampanjer.

– Tack vare kampanjen har medvetenheten ökat och både kvinnor och män anmäler nu i större utsträckning fall till polisen, säger hon.

Tidigare rapporterade inte heller kvinnor till facket när de blev sexuellt trakasserade på arbetsplatser, enligt Astridah Phiri. Det har förändrats, menar hon, och ses nu i större grad som en arbetsmiljöfråga.

– Förståelsen har ökat inom facken. På de arbetsplatser där det har funnits sexuella trakasserier har facket haft möten med ledningen och arbetstagare för att utbilda dem om varför detta är fel, säger hon.