Utanför Dhaka i Bangladesh samlas avfallet från lädergarverierna i stora högar längs gatorna. Foto av David Lundmark från Dagens Arbetes reportage från Bangladesh.

Vi stödjer informationsinsatser

Fackförbund, fackförbundspress och organisationer med nära koppling till facket är viktiga kunskapskällor för ökad kännedom om facket som en aktör för utveckling och demokrati. Med stöd av Union to Unions informationsbidrag tar de fram en mängd material om globala arbets- och levnadsvillkor, och arbetar på olika sätt för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Union to Union förmedlar informationsbidrag till projekt som genomförs i Sverige i syfte att öka kunskap och engagemang för globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder. Det finns många pågående informationsprojekt, här samlar vi några att lära och inspireras av. 

Projekt: Information, utbildning, samarbete

Sveriges Arkitekter och The Architectural Association of Kenya ökar förståelsen för globala-lokala kopplingar i stadsutveckling och landskapsarkitektur 

En del av lösningen på klimatkrisen är att bygga hållbara städer. För att stärka och bredda synen på landskapsarkitektur lokalt och dess inverkan globalt, och samtidigt utbyta erfarenheter, har Sveriges Arkitekter och motsvarande organisation i Kenya, The Architectural Association of Kenya, inlett ett samarbete:

- Genom fysiska och digitala möten kan vi få bättre förståelse för varandras arbetsvillkor, möjligheter och utmaningar, säger Pia Jonsson, projektledare hos Sveriges Arkitekter. Det skapar insikt kring de globala problem vi står inför och hur vi tillsammans kan lösa dem. 

- Vi har påbörjat en rad samarbeten och 2023 kommer vi tillsammans att anordna en bilateral världskongress för arkitekter, förklarar hon. På grund av Covid-19 har kongressen flyttats från 2021 till 2023, men det har bidragit till nya sätt att använda virtuell teknik, vilket kommer att vara ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet. 

Se en film om samarbetet

Lärarnas Riksförbund samarbetar med fackförbund i Turkiet

Genom samarbete med fackförbund i Turkiet vill Lärarnas Riksförbund lyfta fram lärares viktiga roll för att skapa ett demokratiskt och hållbart samhälle:

- Att känna att man är en del av en global yrkeskår kan ge kraft och inspiration, säger Maria Bohlin, kommunikatör på Lärarnas Riksförbund.

- Vi träffade lärarfack i Turkiet, där lärare blivit fråntagna sina pass, klassats som terrorister och fått sina licenser indragna i det hårdnande politiska klimatet. Genom att berätta om turkiska lärares erfarenheter i artiklar, poddar och filmer vill vi visa på vikten av fackföreningsrörelsens arbete i världen med att förbättra lärares villkor och för ett hållbart demokratiskt samhälle, säger hon.

Läs mer om den fackliga situationen för lärare i Turkiet och andra länder

Fackförbundet GS vill öka svenska multinationella företags globala ansvar

Fackförbundet GS vill synliggöra att facklig organisering gör skillnad genom att använda svenska multinationella företag som exempel.

- Vi intervjuar anställda på företag i Sverige och anställda inom samma företag i andra länder med så lika arbetsuppgifter som möjligt för att lyfta fram likheter och skillnader, säger Julius Petzäll Mendonca, kommunikationsansvarig på GS. Det är också ett pedagogiskt sätt att visa på det stora värdet i ett fackligt medlemskap.

- Underlaget presenteras för klubbar och förtroendevalda med syftet att uppmuntra till engagemang i globala frågor och koncernråd, och med förhoppningen att det leder till att företagen tar mer globalt ansvar.

Resereportage

Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor. Här är några av de senaste.

Ökända lädergarverier i Bangladesh Dagens Arbete 

Ny organisation stärker kvinnliga fysioterapeuter i Indien, Fysioterapi 

Blodiga år för fackligt aktiva i Filippinerna Arbetet Global 

Bildtext: Tunnelbanan i Delhi har en särskild vagn för endast kvinnor. Foto av Agneta Persson.

Större program

Fairtrades program Det börjar med Fairtrade
Union to Union stödjer Föreningen för Fairtrade Sverige och deras arbete för en rättvis handel och hållbara produktionskedjor. Programmet ”Det börjar med Fairtrade” omfattar delar av det kommunikations-, informations- och opinionsarbete som Föreningen för Fairtrade Sverige gör för att belysa handel samt hållbara konsumtions- och produktionsmönster som en viktig drivkraft för utveckling och fattigdomsbekämpning. Genom att informera och utbilda om effekterna av Fairtrades arbete med odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bidrar programmet till ökad kunskap och engagemang för livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer. Foto till vänster: Sean Hawkey www.fairtrade.se

Arbetet Global
Union to Union stödjer Arbetet Global som är en del av Magasinet Arbetets verksamhet. Arbetet Global är en plattform för fackliga utrikesnyheten, reportage och fördjupning kring hur de globala relationerna ser ut mellan fack, arbetsgivare och stater. Tonvikten läggs på rapportering om situationen för fackföreningar och fackligt aktiva i lång- och medelinkomstländer utifrån perspektivet att det är en avgörande faktor för att skapa en rättvis och hållbar global utveckling. www.arbetet.se/global/

Nätverket Schyst resande
Union to Union stödjer Nätverket Schyst resande och arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart resande i låg- och medelinkomstländer. Nätverksorganisationerna är Union to Union, Hotell- och restaurangfacket, Childhood, Fair Action, IOGT-NTO-rörelsen, Realstars och Unionen, som också är värdorganisation för nätverket. En stor del av verksamheten är att ge anpassade utbildningar till olika målgrupper. Verksamheten har fyra övergripande mål:
1. Resekonsumenten har god kunskap om hållbart resande
2. Reseföretagen på den svenska marknaden agerar för att främja hållbart resande
3. Offentlig, ideell och privat sektor har riktlinjer som främjar hållbart resande.
4. Schyst resande bidrar till långsiktiga strategier för ett hållbart resande

www.schystresande.se

Är du intresserad av att veta mer om informationsbidraget? Här hittar du mer information!

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att söka informationsbidrag? Läs mer här.

Resereportage från fackförbundspress

Under de senaste åren har det gjorts många starka reportage som skildrar arbetsförhållanden och den fackliga situationen runt om i världen. 

2021:

Temanummer: Internationellt fackligt samarbete, Kollega

2020: 

Med militärt stöd, statsansällda i Brasilien, Publikt 

I Turkiet är den akademiska friheten under avveckling, Universitetsläraren 

Ökända lädergarverier i Bangladesh Dagens Arbete

Ny organisation stärker kvinnliga fysioterapeuter i Indien, Fysioterapi

Nepal: En splittrad fackföreningsrörelse enas Målarnas  

 

2019:

Lite mindre bittra druvor i Sydafrika, Kollega

I Argentina är lärarna krisens och elevernas hjältar Skolvärlden 

Nepalesiska migrantarbetare i Qatar Byggnadsarbetaren

Syrien/Libanon: Flyktingars rättigheter en fråga för facket Vårdfokus

Var fjärde invånare i Libanon är en syrisk flykting Tidningen Vision

Utanförskap pressar syriska flyktingar Publikt

Ett handslag för utveckling i Albanien Publikt 

Våld och trakasserier i eSwatini Tidningen Vision 

Fortsatt svårt att vara fackligt aktiv i Peru Fastighetsfolket 

Musiker i Ukraina, Moldavien och Serbien Symfoni

Reportageserie från Brasilien Arbetsvälden 

Ökat antal apotek i Vietnamn förvärrar antibiotikakrisen Svensk farmaci

Antibiotikan flödar i Vietnam, kräver globala insatser Naturvetaren

2018:

Strokerehab i skuggan av apartheid Arbetsterapeuten 

Unionen stöttar indiskt kvinnofack Kollega 

Mongoliet, gruvornas land Dagens Arbete 

Sierra Leone efter ebolan Universitetsläraren 

Gatustädare i Peru stärks av facket Fastighetsfolket 

Mauritius: Bakom paradiskulissen Dagens Arbete 

Intresset för fysioterapi växer i Uganda Fysioterapi 

Kvinnornas långa kamp för rättvisa i Colombia Publikt 

Mellanöstern: Kvinnor vill ta större plats i facket Publikt