Foto: Anna NylanderIon Racovita, fackligt förtroendevald på tegelstensfabriken Macon i Moldavien, har lyckats få majoriteten av de anställda att gå med i facket. Verktygen för förändring fick han genom facklig utbildning med hjälp av byggfacket SINDICON och det globala facket BWI.

Vi stärker fack i världen

Starka fackförbund som arbetar för goda arbetsförhållanden behövs överallt. Men för att facken ska kunna växa behövs resurser. En del av de svenska fackens internationella arbete är därför att de stöttar framväxten av starka fackförbund i andra länder genom utvecklingsprojekt.

Genom Union to Union driver den svenska fackföreningsrörelsen ett hundratal projekt över hela världen. De flesta projekt görs i samarbete med de globala facken som har medlemsförbund över hela världen och vet var pengarna gör mest nytta. De fackliga utvecklingsprojekten kan handla om allt från att utbilda skyddsombud hos lantarbetare i Sydafrika till att organisera cykeltaxi­förare på Filippinerna, eller hjälpa fackföreningar i Tanzania att stärka kvinnors rättigheter på jobbet. Avsikten är att arbetstagare ska kunna leva på sina löner, och ta sig ur fattigdomscirkeln. Detta gynnar inte bara den enskilde arbetstagaren, utan även samhället hen lever och verkar i.

Facket förändrar - från medlem till medlem

Grunden för allt fackligt arbete är organisering. Med fler kunniga, aktiva och engagerade medlemmar har fackförbund större möjligheter att lyckas förhandla fram bra kollektivavtal och lyckas påverka. Men i många länder är det svårt att organisera sig, och man behöver också kunskap för att vara en bra förhandlare. För att skapa ett hållbart samhälle, med löner som går att leva på, behöver facken dessutom arbeta för att påverka även andra aktörer, som regeringar och multinationella företag.

Därför handlar många fackliga utvecklingsprojekt om fackliga utbildningar, att stärka kapaciteten att värva medlemmar och att stötta påverkansarbete. Men också om jämställdhet.

Könsrelaterat våld, sexuella trakasserier, lägre genomsnittliga löner och få beslutsfattande poster inom facken är några av de problem som kvinnor möter i arbetslivet. Att jobba för att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter är en nyckelfråga för facket.

Läs gärna mer om utvecklingsprojekten i vår databas, där du kan hitta kortfattad info om alla de projekt som de svenska förbunden driver genom Union to Union. Du kan också läsa någon av våra berättelser från verksamheten.

Fackens internationella utvecklingsprojekt

I den här databasen kan du söka och hitta information om alla de fackliga utvecklingsprojekt som de svenska förbunden driver genom Union to Union.

Berättelser från verksamheten

Här kan du läsa reportage om de svenska fackens utvecklingsprojekt i världen.