Vi bidrar med kunskap

Fackföreningsrörelsen - världens största folkrörelse – har stor betydelse för att utvecklingen i världen ska komma alla till del. Men för att öka engagemanget för det internationella fackliga arbetet behövs mer kunskap bland såväl fackliga medlemmar som beslutsfattare och en bredare allmänhet. Union to Union har därför ett viktigt uppdrag att sprida kunskap och öka medvetenheten om mänskliga rättigheter i arbetslivet och globala fackliga frågor.

Lär dig mer och håll dig uppdaterad!

Om du vill lära dig mer om det internationella fackliga arbetet kan du alltid vända dig både till ditt fackförbund och till oss på Union to Union. Vi vill bidra till att få upp frågor om mänskliga rättigheter i arbetslivet i den allmänna debatten och på den politiska agendan, liksom i diskussioner om svenska företags samhällsansvar i världen. Vi är även ett stöd för medlemsförbunden i LO, TCO och Saco att sprida information om de viktiga resultat som fackens internationella arbete leder till. Att vara med i facket är att bidra till bättre arbetsvillkor överallt i världen.

Union to Union arrangerar därför utbildningar, tar fram informationsmaterial samt erbjuder arenor för att diskutera aktuella frågor. Genom att följa Union to Union i olika kanaler håller du dig uppdaterad. Tveka inte heller att höra av dig till oss om du vill att vi ska föreläsa eller bidra med expertis i annat sammanhang.

Union to Unions stöd till större kampanjer och nätverk

Fairtrades program: Kunskap för utveckling
Programmet syftar till att förstärka konsumenters medvetenhet och agerande vad det gäller rättvis handeln och den skillnad våra val i Sverige spelar för hållbart utveckling i låg- och medelinkomstländer. Programmet drivs av Föreningen för Fairtrade Sverige. Läs mer på www.fairtrade.se

Schyst resande
Nätverket Schyst resandes arbetar för att synliggöra och diskutera de sociala och ekonomiska effekterna av resandet i världen. Genom att påverka företag och konsumenter vill nätverket förändra resenäringen till att bli en kraft för utveckling i världen, med respekt för mänskliga rättigheter. Läs mer på www.schystresande.se

Union to Unions informationsstöd till fackförbund och fackföreningspress

Vi vet att många som är medlemmar i facket blir väldigt stolta när de får veta att deras fackförbund också stödjer utsatta kollegor i andra länder. Kanske kan det också bidra till att få fler att gå med i facket?

Genom Union to Union kan fackförbund, regionala avdelningar och fackförbundspress kopplade till LO, TCO och Saco söka bidrag för informationsinsatser om internationella frågor och göra reportageresor till andra länder. Bidraget ska göra det lättare att faktiskt komma till skott och börja kommunicera sitt engagemang, men ger även möjlighet att oberoende granska det svenska biståndet och andra politikområdens bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling. Anslaget är också lätt att både söka och rapportera och ingen egeninsats behövs.

Läs mer om att ansöka om informationsprojekt HÄR.

Vårt informationsmaterial

Via länken nedan kan du kostnadsfritt beställa eller ladda ned material om det fackliga utvecklingssamarbetet och fackliga internationella frågor. Vi har även en del av vårt material på engelska.

Våra filmer

Vi har också två informationsfilmer som handlar om vikten av det internationella fackliga arbetet: Facket: världens största demokratiprojekt och Vägen till ett bättre arbetsliv. Union to Unions filmer ingår i utbildningspaket, med bland annat tryckt material och lärarhandledningar. Syftet med filmerna är att de ska kunna användas i utbildning för fackliga medlemmar och studenter. Du hittar även massor av spännande inspelade seminarier på vår YouTube-kanal.

Facket i världen

Lär dig mer om facket i världen med hjälp av vår landdatabas! Här kan du söka information om den fackliga, politiska och sociala situationen i 144 länder.