Vi bidrar med kunskap

Fackföreningsrörelsen - världens största folkrörelse – har stor betydelse för att utvecklingen i världen ska komma alla till del. Men för att öka engagemanget för det internationella fackliga arbetet behövs mer kunskap bland såväl fackliga medlemmar som beslutsfattare och en bredare allmänhet. Union to Union har därför ett viktigt uppdrag att sprida kunskap och öka medvetenheten om mänskliga rättigheter i arbetslivet och globala fackliga frågor.

Om du vill lära dig mer om det internationella fackliga arbetet kan du alltid vända dig både till ditt fackförbund och till oss på Union to Union. Vi vill bidra till att få upp frågor om mänskliga rättigheter i arbetslivet i den allmänna debatten och på den politiska agendan, liksom i diskussioner om svenska företags samhällsansvar i världen. Vi är även ett stöd för medlemsförbunden i LO, TCO och Saco att sprida information om de viktiga resultat som fackens internationella arbete leder till. Att vara med i facket är att bidra till bättre arbetsvillkor överallt i världen.

Union to Union arrangerar därför utbildningar, tar fram informationsmaterial samt erbjuder arenor för att diskutera aktuella frågor. Genom att följa Union to Union i olika kanaler håller du dig uppdaterad. Tveka inte heller att höra av dig till oss om du vill att vi ska föreläsa eller bidra med expertis i annat sammanhang.

Informationsfilmer

Union to Union har tagit fram två informationsfilmer som handlar om vikten av det internationella fackliga arbetet: Facket: världens största demokratiprojekt och Vägen till ett bättre arbetsliv. Till filmerna finns ett utbildningspaket, med bland annat tryckt material och lärarhandledningar. Syftet med filmerna är att de ska kunna användas i utbildning för fackliga medlemmar och studenter. Du hittar även massor av spännande inspelade seminarier på vår YouTube-kanal.

Gå till våra filmer

Mer information

Läs mer om Union to Unions stöd till fackförbund och närstående organisationer samt fackförbundspress.

Läs mer om att ansöka om informationsprojekt.

Vårt informationsmaterial

Via länken nedan kan du kostnadsfritt beställa eller ladda ned material om det fackliga utvecklingssamarbetet och fackliga internationella frågor. Vi har även en del av vårt material på engelska.

Facket i världen

Lär dig mer om facket i världen med hjälp av vår landdatabas! Här kan du söka information om den fackliga, politiska och sociala situationen i 144 länder.