Vår styrelse

Union to Unions styrelse leder organisationens verksamhet och ska främja och utveckla verksamheten och dess förutsättningar.

Styrelsen, som består av tolv medlemmar och väljs på föreningsstämman, består av en ordförande och två vice ordförande från Union to Unions medlemmar LO, TCO och Saco. Dessa tre bildar presidiet, inom vilket ordförandeskapet roterar varje år.

För de övriga nio ledamöterna gäller att LO nominerar fyra, TCO tre och Saco två ledamöter.

Styrelsen

Presidium:
Ordförande: Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR (Saco)
Vice ordförande: Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen (TCO)
Vice ordförande: Mikael Johansson, förbundsordförande, Målarförbundet (LO)

Övriga styrelseledamöter:
Sofia Eriksson, internationell ombudsman, Kommunal (LO)
Pim van Dorpel, vice förbundsordförande, Hotell- och restaurangfacket (LO)
Martin Gunnarsson, förbundssekreterare, IF Metall (LO)
Katarina Holmqvist, styrelseledamot, Vision (TCO)
Anna Gustafsson, internationell sekreterare TCO
Peter Olding, avdelningschef Federationsstöd, Saco
Marina Tuutma, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund (Saco)
Oscar Ernerot enhetschef – enheten för internationella frågor - LO
Sineva Ribeiro ordförande Vårdförbundet – TCO

Våra styrdokument

Union to Unions verksamhet regleras av framtagna stadgar, policys och riktlinjer. Några av de viktigaste dokumenten finns nedan.

Våra stadgar

Vår strategi för 2022-2027

Union to Unions uppförandekod

Våra stadgar

Union to Unions stadgar slår fast att vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening med säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen är de tre fackliga centralorganisationerna: LO, Landsorganisationen i Sverige; TCO, Tjänstemännens centralorganisation och Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Det är stadgarna som reglerar grunderna för verksamheten och dess ekonomi.